Złóż wniosek o szacowanie szkód powstałych na skutek opadów gradu

Do 21 lipca można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice wnioski o szacowanie szkód powstałych na skutek opadów gradu w uprawach rolnych, sadowniczych i krzewach owocowych. Wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, pok. 25, I piętro, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl oraz na naszym portalu.

NAZWA UPRAWY ZGODNA Z WYKAZEM DANYCH FADN – GRAD
wniosek_o_oszacowanie_szkod – GRAD
wniosek_o_oszacowanie_szkod