Regulamin

1. Portal Internetowy Łosice.Info, udostępniany jest Użytkownikom przez SR, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Młynarska, nr 42, lok. 115, 01-171 NIP: 4960170944, REGON: 364312105
2. Portal zarejestrowany jest jako tytuł prasowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod nr PR 19912 i PR 18913
3. Portal Internetowy Łosice.Info działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego Łosice.Info.
5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu Łosice.Info, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
8. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
9. Użytkownik obowiązuje się do nierozpowszechniania treści pornograficznych
10. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
11. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
12. Usługi społecznościowe dostępne bez konieczności rejestracji a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu Wpisu, Ogłoszenia lub Komentarza będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami: a. Usługa komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie Wpisów lub Komentarzy, b. Usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego użytkownika Internetu, nie wymagająca rejestracji.
13. Publikowane przez Użytkowników Komentarze, Wpisy i Ogłoszenia są ich prywatnymi opiniami i materiałami, wobec czego portal Łosice.info nie ponosi za nie odpowiedzialności
14. Komentarze, Wpisy, Ogłoszenia są moderowane przez portal i usuwane jedynie w przypadku przesłania na skrzynkę kontaktową uzasadnionego żądania moderacji lub usunięcia danego komentarza, który mógłby naruszać przepisy prawa.