Zarząd powiatu bez absolutorium i bez wotum zaufania

9
1407

Ostatnią sesję rady powiatu zdominowały dwa głosowania – nad wotum zaufania dla zarządu i udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu za zeszły rok. Oba punkty nie otrzymały poparcia większości radnych, tym samym zarząd nie uzyskał ani wotum zaufania ani absolutorium. Skutkiem podjętej przez radnych uchwały będzie złożenie wniosku o odwołanie zarządu powiatu.

Podczas sesji radna Bożena Niedzielak, która sprawowała funkcję starosty w poprzedniej kadencji stwierdziła, że obecny kształt Zarządu nie sprzyja współpracy. – Tak nie może funkcjonować powiat, kiedy informacje są przekazywane tylko niektórym radnym a pozostali są traktowani jak piąte koło u wozu. Zostaliśmy wybrani przez społeczeństwo, a nie przez zarząd. I mamy pełne prawo do uczestnictwa we wszystkich decyzjach nawet tych najmniejszych. Ubolewamy z częścią radnych, że nie ma pomiędzy nami szczerego przepływu informacji. Dodatkowo dochodzą nas słuchy odnośnie współpracy z pracownikami – tu w starostwie – i to też pozostawia wiele do życzenia pani starosto – mówiła z wyrzutem Bożena Niedzielak.

Katarzyna Klimiuk w odpowiedzi na zarzuty Bożeny Niedzielak stwierdziła, że rada powiatu nie ma kompetencji by oceniać atmosferę pracy starostwa. Jest to bowiem sprawa pomiędzy pracownikami a pracodawcą – Sprawy pracownicze są w gestii starosty i pracodawcy, więc nie na miejscu są państwa uwagi dotyczące złej atmosfery, czy złych relacji. Jeżeli pracownicy byli przyzwyczajeni do czegoś innego, np. do mniejszych wymagań niż jest teraz, to być może jest to dla nich problematyczne i być może są konflikty na linii przełożony – pracownik, chociaż ja jako starosta nie spotkałam się z takimi problemami – ripostowała Katarzyna Klimiuk.

Podczas sesji zarzuty do starosty (PiS) kierowali radni opozycyjni, jednak podczas głosowań nad wotum zaufania i absolutorium wnioski zostały odrzucone również głosami radnych PiS. Czy widoczny rozłam wewnątrz rządzącej grupy poskutkuje zmianami na stanowiskach w Zarządzie dowiemy się zapewne już wkrótce. Natomiast po sesji rady powiatu obecna starosta nie kryła rozczarowania wynikami głosowań. W jej opinii nieudzielenie absolutorium zarządowi związane było ze stronniczością niektórych radnych i brakiem zgodnej z przepisami prawa oceny sprawozdania finansowego powiatu.  Stanowisko starosty poparła także Regionalna Izba Obrachunkowa, która wielokrotnie w swojej opinii podkreślała obszary jakie należało oceniać podczas analizy budżetu powiatu dokonywanej przez Komisję Rewizyjną.  – Budżet został wykonany i bardzo dokładnie przedstawiony. Zatem powinno być odniesienie do budżetu a nie odniesienie do oceny politycznej. Komisja Rewizyjna podeszła bardzo stronniczo i nie oceniła wykonania budżetu za rok 2019. Komisja rewizyjna w żadnym względzie nie była uprawniona do formułowania wniosku o nieudzielenie absolutorium dla zarządu powiatu – mówiła po sesji starosta.

W myśl przepisów Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do zaopiniowania wykonania budżetu powiatu i wystąpienia z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Natomiast każdorazowo wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez RIO.

Wniosek  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  sprawie  nieudzielenia  absolutorium Zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. RIO zaopiniowała negatywnie. W podjętej uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie napisano, że „Budżet jest planem finansowym uchwalonym przez Radę Powiatu i nie można czynić organowi wykonawczemu zarzutu z tytułu wykonywania budżetu w takim zakresie, w jakim zobowiązała go do tego Rada poprzez swoje uchwały” (…) “Skład Orzekający RIO zwraca kategorycznie uwagę, że przedmiotem oceny winny być wyłącznie wykonanie budżetu przez zarząd powiatu, a nie jakiekolwiek inne sprawy. Absolutorium jest więc instytucją kontroli pracy zarządu o ograniczonym przedmiotowo zakresie, a w szczególności nie powinna być ona wykorzystywana przez radę do oceny całokształtu działalności zarządu”.

Dodatkowo do RIO wpłynął wniosek członków Komisji Rewizyjnej, w którym radni podnieśli zarzuty naruszenia prawa materialnego oraz naruszenie zasad procedowania nad nieudzieleniem absolutorium Zarządowi przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Wandę Frączek, która zdaniem radnych dopuściła się manipulacji. „Uchwała została podjęta w warunkach uniemożliwiających wszystkim członkom komisji przedstawienie swojego stanowiska w sprawie wniosku o absolutorium. Jako radni nie mieli wiedzy w momencie głosowania, jakie są przyczyny, dla których komisja miałaby nie wyrazić pozytywnej opinii w sprawie absolutorium. Tego typu manipulacja, jakiej dokonała Przewodnicząca Komisji zaprzecza wszelkim standardom demokratycznego państwa prawa, jakim niewątpliwie jest Państwo Polskie” – czytamy we wniosku.

Ostatecznie 9 radnych sprzeciwiło się udzieleniu wotum zaufania Zarządowi, wśród nich byli: Michał Soszyński (PIS), Marek Gromadzki (PIS), Barbara Michoń (PIS), Wanda Frączek – (Porozumienie Samorządowe Łosice), Iwona Muder (PSL), Michał Michaluk (PSL), Bożena Niedzielak ( PSL), Marian Waszczuk (PSL)  i Grażyna Kasprowicz (PSL). Natomiast przeciwko udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok byli: Marek Gromadzki (PIS), Barbara Michoń (PIS), Michał Soszyński (PIS), Michał Michaluk (PSL), Marian Waszczuk (PSL), Iwona Muder (PSL), Bożena Niedzielak ( PSL) oraz Grażyna Kasprowicz (PSL).

Tym samym Rada Powiatu podjęła uchwałę o nie udzieleniu zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu ani nie udzieliła mu wotum zaufania. Pokłosiem uchwały będzie wniosek o odwołanie zarządu. W takiej sytuacji w powiecie szykują się niewątpliwie zmiany. Należy oczekiwać, że po upływie co najmniej 14 dni zostanie zwołana kolejna sesja, na której radni decydować będą o odwołaniu obecnego zarządu, na czele którego stoi Katarzyna Klimiuk. W skład Zarządu powiatu łosickiego wchodzą również obok przewodniczącej Katarzyny Klimiuk (PiS), Stefan Iwanowski (PiS)– wiceprzewodniczący zarządu oraz członkowie zarządu: Waldemar Kita (PiS), Michał Soszyński (PiS) i Jacek Stachowicz (PiS).

Foto: Anna Kondraciuk

Reklama

9 KOMENTARZE

 1. “……..państwa prawa, jakim niewątpliwie jest Państwo Polskie”. To żart chyba. Polska państwem prawa? I to w dodatku niewątpliwie? Niewątpliwie państwo prawa to takie państwo, w którym jest ono (to prawo) stosowane równo wobec wszystkich obywateli bez względu na pozycję społeczną. Niestety w Polsce tak nie jest. Np. gdyby oskarżenie o łapówę w sprawie Srebrnej dotyczyło “Kowalskiego i Malinowskiego” lub członków partii opozycyjnej to natychmiast po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie i zeznań zakończonych podpisem osoby skarżącej, oskarżony byłby natychmiast wezwany do prokuratury celem konfrontacji i wyjaśnień, jak wskazują procedury . Srebrna pokazała, że prawo nie jest równe dla wszystkich, a takich sytuacji było mnóstwo , a teraz jeszcze więcej. Skąd więc przekonanie, że Polska jest państwem prawa?

 2. Źle rozumiesz !Chodzi o to że zapewne nadzór prawny wysadzi te uchwały w powietrze- inaczej uchyli.

 3. Zawsze mnie śmieszyło jak to do powiatu niektórzy szli aby się pobawić w politykierstwo…

  Panie i Panowie nie o to tu chodzi. RAZEM macie współpracować i zabiegać o środki dla powiatu! RAZEM! Wy tu sobie wojenki urządzacie i dajecie się rozgrywać jak dzieci zewnętrznym aparatczykom. Oni celowo osłabiają nasz powiat. Czy nikt tego nie widzi?
  Tylko współpracując razem nasz powiat będzie silny. Popatrzcie wstecz. Kiedy radni z PiS i PSL współpracowali ze starostą Gizińskim (lata 2010-2014) nasz powiat zyskiwał najwięcej. Przecież te drogi z RIT na całym powiecie były wywalczone właśnie wtedy. To samo ze schetynówkami, Orlikami, itd. To wtedy działo się najwięcej.
  Później zaczęły się wojenki radnych ze starostą – pamiętacie kto je nakręcał? Powiat o mało nie przypłacił tego utratą dofinansowania z RIT. Wyborcy ocenili takie postępowanie jednoznacznie. Szanowni Radni, bądźcie samodzielni i nie kombinujcie. Współpracować i działać to zadanie dla rady powiatu. Czy zmiany do których dążycie na pewno do tego prowadzą?

  • Rola Pani Starosty też jest tu istotna. Doświadczenie administracyjne na pewno jest ważne i cenne. Ale nie może Pani zapominać o współpracy i budowaniu relacji ze wszystkimi radnymi. Częstsze, systematyczne spotkania z całą Radą są kluczem w budowaniu wspólnego stanowiska i w konsekwencji silnego powiatu. Dużo zależy od Pani, od przełamania prywatnych i politycznych uprzedzeń.
   Podobnie jeśli chodzi o radnych… Kobiety w powszechnym odbiorze dużo trudniej się dogadują. W radzie mamy wiele silnych i ambitnych Kobiet. Drogie Panie pokażcie, że stereotypy nie mają miejsca w Łosicach. Pokażcie Waszą siłę i klasę w budowaniu zgodnego i silnego powiatu.

Comments are closed.