Laureaci etapu okręgowego XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

0
305

Brygida Kasjaniuk ze szkoły podstawowej nr 1 i Juliusz Kupiński z I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach zakwalifikowali się do etapu okręgowego XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uczniowie 17 kwietnia będą konkurować ze swoimi rówieśnikami z okręgu mazowieckiego w Warszawie. 

196 uczniów z 8 szkół podstawowych i 3 szkół średnich z terenu powiatu wzięło udział w XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża współorganizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łosicach. Jedenastu  uczestników zakwalifikowało się do etapu rejonowego, podczas którego musieli wykazać się wiedzą podczas rozwiązania test składającego  się z 30 pytań.

– W ocenie komisji i nauczycieli pytania były  trudne – informuje Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Łosicach, Grażyna Kasprowicz. – Wierzę jednak, że przygotowanie oraz udział w olimpiadzie poszerzył wiedzę młodzieży na temat zdrowego stylu życia oraz zachęci do prozdrowotnego zachowania w życiu codziennym – dodaje G. Kasprowicz.

W  kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Brygida Kasjaniuk ze Szkoły  Podstawowej nr 1  w Łosicach. II miejsce wywalczyła Zuzanna Szpura  ze Szkoły  Podstawowej w Starej Kornicy, natomiast miejsce III przypadło Mai Mazuruk  ze Szkoły  Podstawowej nr 2 w Łosicach.

W kategorii szkół średnich I miejsce zajął Juliusz Kupiński, uczeń I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach. II miejsce zajęła Magdalena Szupiluk z Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach, natomiast  miejsce III zajęła Anna Howałko, uczennica Zespołu Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach.