Trwają spotkania wyborcze w sołectwach z terenu miasta i gminy Łosice oraz w komitetach osiedlowych. Podczas tych spotkań poruszane są trzy bardzo istotne sprawy dotyczące min. gazyfikacji, planu zagospodarowania przestrzennego i konsultacji wariantów przebiegu planowanej drogi ekspresowej S19.

– Pierwsza sprawa dotyczy mieszkańców miejscowości w kierunku na Niemojki, gdzie planowana jest gazyfikacja terenu – mówi burmistrz miasta i gminy Łosice, Mariusz Kucewicz. – Projektowana jest nitka gazowa w kierunku Korczewa, której realizacja ma przypadać na przyszłe 3 do 10 lat. Chcąc by gazyfikację udało się przeprowadzić jak najszybciej i najsprawniej, na spotkania zaprosiliśmy przedstawiciela PSG, który omawia warunki przyłączenia do projektowanego gazociągu. Zbieramy od mieszkańców wstępne deklaracje dotyczące tych przyłączeń, można je już składać u swoich sołtysów. Gazyfikacja planowana jest również w mieście. Mieszkańcy ulicy Moniuszki i Błonie w Łosicach, też już są po spotkaniu z przedstawicielem PSG i od nich również zbieramy wstępne deklaracje związane z przyłączeniem się do planowanej nitki gazociągu. Kolejną istotną sprawa, jaka poruszana jest na spotkaniach wyborczych dotyczy opiniowania studium uwarunkowań, który jest wstępem do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice. Jeśli ktoś ma już jakieś plany dotyczące swojej działki, widzi potrzebę dokonania zmian, to jest to najlepszy moment by złożyć wniosek o dokonanie takich zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Przypominam, że wnioski te zbieramy do 12 lutego. Podczas spotkań wyborczych prowadzimy również szerokie konsultacje społeczne dotyczące opiniowania wariantów przebiegu planowanej drogi ekspresowej S19. Konsultacje wydają mi się niezwykle istotne, dlatego zachęcam do zapoznania się z planami budowy S19 i składania wniosków.
Spotkania wyborcze potrwają jeszcze do 12 lutego, do tego czasu mieszkańcy mogą składać zarówno wstępne deklaracje dotyczące chęci przyłączenia się do planowanego gazociągu, jak i opiniować studium uwarunkowań, wraz z wnioskami zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, a także dokonywać oceny wariantów przebiegu planowanej drogi ekspresowej S19.
Spotkania odbędą się w:
Szańków – 30 stycznia o godz 19.00
Zakrze – 31 stycznia o godz. 16.00
Nowosielec – 1 lutego o godz. 16.00
Dzięcioły – 1 lutego o godz. 18.00
Os. Międzyrzecka – 4 lutego o godz. 18.00
Os. Żeromskiego – 5 lutego o godz. 17.00
Os. Zdrowa – 6 lutego o godz 17.00
O. Sienkiewicza – 7 lutego o godz. 17.00
Os. Bialska – 8 lutego o godz. 17.00
Meszki – 11 lutego o godz. 17.00
Biernaty Średnie – 12 lutego o godz. 18.00
Stare Biernaty – 12 lutego o godz. 16.00