Targowisko miejskie wznawia działalność

2
619

Burmistrz Mariusz Kucewicz poinformował, o planowaniu  uruchomienia handlu na targowisku miejskim w najbliższą środę, 29 kwietnia. 

– 29 kwietnia, w najbliższą środę, planujemy uruchomić handel na miejskim targowisku. Decyzja została podjęta po zasięgnięciu opinii Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łosicach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach oraz Zarządcy targowicy – informuje burmistrz.

Włodarz zapewnia, że zarządca targowiska zadba o prawidłowy przebieg handlu, tak aby sprzedawcy i kupujący stosowali się do obowiązujących przepisów.

– Zarówno sprzedających jak i kupujących obowiązywać będą restrykcyjne obostrzenia w związku z wirusem SARS-CoV-2. – mówi Mariusz Kucewicz – Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo osób, które będą odwiedzać plac handlowy wprowadzonych zostanie szereg zasad i zaleceń, m.in. służb sanitarnych.

Burmistrz przypomina że na placu targowym obowiązuje nakaz:

 • noszenia maseczek ochronnych zasłaniających nos i usta,
 • ograniczenia liczby osób przebywających na targowisku do trzykrotności liczby punktów handlowych,
 • stosowania właściwej higieny rąk,
 • używania rękawiczek jednorazowych,
 • ograniczenia kontaktu z osobą wykazującą objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,
 • restrykcyjnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności,
 • zachowania bezpiecznej odległości (minimum 1,5 metra) pomiędzy osobami znajdującymi się na targowisku,
 • w miarę możliwości korzystania z płatności bezgotówkowych.

Sprzedający na targowisku również zobowiązani są do stosowania następujących środków prewencyjnych:

 • używania maseczek ochronnych,
 • używania rękawiczek jednorazowego użytku,
 • w miarę możliwości pakowania towarów żywnościowych wystawionych na ekspozycję lub podawanych kupującemu w jednorazowe torebki foliowe lub inne opakowania.

2 KOMENTARZE

Comments are closed.