Stawiają na odnawialne źródła energii

0
283

28 stycznia, w Urzędzie Gminy Stara Kornica, wójt Kazimierz Hawryluk podpisał umowę z przedstawicielami zarządu województwa mazowieckiego – Elżbietą Lanc i Janiną Ewą Orzełowską na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt otrzymał unijne dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Całkowita wartość projektu to 7.080.074,67 zł, kwota dofinansowania to 4.451.012,46 zł.

Dzięki unijnemu wsparciu na terenie czterech partnerskich gmin: Stara Kornica, Dobre, Jakubów oraz Stanisławów zamontowane zostaną instalacje OZE do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Inwestycja zostanie wykonana na budynkach mieszkalnych oraz na budynkach użyteczności publicznej. W ramach projektu zamontowanych będzie łącznie 468 instalacji na 436 budynkach, a mianowicie: w gminie Stara Kornica 247 instalacji dla 238 lokalizacji, w gminie Dobre 161 instalacji dla 142 lokalizacji, w gminie Jakubów 23 instalacje dla 22 lokalizacji i w gminie Stanisławów 37 instalacji dla 34 lokalizacji.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, ograniczy emisję gazów cieplarnianych i pyłów powstałych w wyniku spalania paliw kopalnych, a w konsekwencji wpłynie pozytywnie na jakość powietrza.

Foto: Emilia Borysiak, Urząd Gminy Stara Kornica