Na zjazd!

0
559

Czy prymus musi ukończyć szkołę? Co robi „Stolarz” w Kanadzie? I za co otrzymał Medal Świętego Jana Pawła II? To pytania na które odpowiedzi zawarte zostały w najnowszej książce Marka Jerzmana pt. „Po drugiej stronie rzeki”.

Do sprzedaży trafiła najnowsza książka Marka Jerzmana pt. „Po drugiej stronie rzeki”. Jest to wydanie specjalne, przygotowane na V Zjazd Absolwentów I LO w Łosicach, gdzie po raz pierwszy autor zaprezentował swój zbiór reportaży. – Moim zamiarem było zaprezentowanie kolegom i koleżankom spoza Łosic około 20 reportaży ukazujących historię Łosic oraz najwybitniejszych absolwentów naszego liceum – wyjaśnia Marek Jerzman, dziennikarz, nauczyciel w SP nr 1 w Łosicach. – Polecam szczególnie obszerny wywiad ze Stanisławem Stolarczykiem „Stolarzem” – absolwentem LO z 1967 r., geologiem, podróżnikiem, dziennikarzem, wydawcą polonijnej prasy w Kanadzie i autorem kilkunastu książek. Materiał zawiera zdjęcia „Stolarza” z lat licealnych i jego pracy w Kanadzie – dodaje Jerzman.

W książce znajdziemy też reportaż opowiadający losy powstania i działalności NSZZ „Solidarność” w Łosicach. Artykuł nosi tytuł „Baryłka” i jest pierwszą publikacją dotykającą tematu łosickiej „Solidarności”. Jerzman przedstawia w niej postać lidera łosickiej „Solidarności” – Stanisława Wierzejskiego, pracownika zakładu „Bumaru-Waryński”, internowanego w stanie wojennym i zmuszonego do wyjazdu z Polski. W  publikacji przeczytamy też o latach okupacji niemieckiej i Wacławie Szpurze z Dubicz, który przechowywał i pomagał 30 Żydom. Te wstrząsające obrazy życia i śmierci w czasie wojny zawarte zostały w reportażu pt. „Święty człowiek”.

Całość to zbiór 20 historii, które czytamy tak jak ogląda się zdjęcia w rodzinnym albumie. Na kartach książki odkrywamy kolejno obrazy związane z losem bohaterów reportaży, możemy też zobaczyć miasto, z jego mieszkańcami i sprawami w minionym już XX wieku. Książkę można kupić w Łosickim Centrum Informacji.