Remont oddziału internistycznego, uruchomienie płatnego parkingu, zakupy niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia sal chorych, wraz z nabyciem karetki to najbliższe plany dyrekcji szpitala powiatowego

O wszystkim dyrektor poinformowała podczas ostatniej sesji rady powiatu. W pierwszej kolejności zaplanowano remont oddziału internistycznego, który ma obejmować odnowienie i odmalowanie wszystkich sal chorych wraz z gabinetami diagnostyczno-zabiegowymi i lekarskimi. – Planujemy też gruntowny remont sanitariatów i łazienek dla chorych, polegający na demontażu kabin prysznicowych i zainstalowaniu niezbędnego sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Chcielibyśmy również uruchomić odpłatny parking dla pojazdów. W ramach realizacji tego zadania niezbędna jest instalacja szlabanu wjazdowo-wyjazdowego – mówiła Grażyna Podlipniak-Sobczyńska, dyrektorka SPZOZ.

W drugim półroczu 2019 roku w ramach projektu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina planowane są również zakupy niezbędnych urządzeń i wyposażenia medycznego. – W tym paneli nadłóżkowych z punktami poboru tlenu medycznego, z próżnią i oświetleniem nocnym. Dotyczy to sal chorych, gdzie występują braki tego typu instalacji na oddziale wewnętrznym i oddziale chirurgicznym – wyliczała dyrektorka. Na liście zakupowej znalazł się także skaner z zestawem igłowych płyt fosforowych CR dla pracowni RTG, oraz respirator stacjonarno-transportowy.
Szpital nabędzie też aparat USG kardiologiczny dla oddziału internistycznego i pracowni kardiologicznej oraz 30 materacy przeciwodleżynowych i 15 specjalistycznych łóżek szpitalnych. – Chcielibyśmy także zakupić specjalistyczną centralę telefoniczną wraz z instalacją w obiekcie szpitalnym, a na przełomie 2019/2020 roku używany samochód transportowy – karetkę z pełnym wyposażeniem medycznym – wyjawiła dyrektorka SPZOZ. W kolejnych latach w lecznicy miałyby zostać zainstalowane panele fotowoltaiczne. Mają tam też trafić lampy do tomografii oraz aparat do RTG.