Fundusze unijne w Łosicach

0
76

Jak można zauważyć ostatnio w naszym miasteczku sporo się dzieje. Budowa ronda, skateparku z placem zabaw, przebudowa dróg i chodników oraz różnorodne szkolenia podnoszące kwalifikacje dla mieszkańców gminy. W związku z tym chcemy Wam przedstawić jakie zadania zostały zrealizowane przez Miasto i Gmine Łosice dzięki pozyskanym funduszom unijnym i nie tylko.

Wyszczególnienie

Reklama

Realizacja

Kwota w zł

ŚRODKI UNIJNE

5 449 295,26

ZPOR Projekty twarde  

3 176 962,69

Oczyszczalnia ścieków

2005-2006

3 176 962,69

INTERREG Projekty twarde

 

268 782,02

Droga w Biernatach

2005-2006

268 782,02

INTERREG Projekty miękkie

 

273 164,53

Łosickie Dni Kultury

2006

30 450,00

Wzmocnienie wpółpracy polsko-ukraińskiej

2007

242 714,53

PROGRAM OBSZARÓW WIEJSKICH

606 529,17

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Rudnik (Miasto i Gmina Łosice), oraz utwardzenie parkingu samochodów osobowych przy świetlicy z zakupem wyposażenia sportowo rehabilitacyjnego

2010

128 038,33

Warsztaty artystyczne i zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Rudniku – jako pomoc w kultywowaniu trdycji ludowej i rozwoku aktywności lulturalnej mieszkańcow

2011

15 090,00

Szkolenie kobiet wiejskich oraz zakup wyposażenia i naczyń do świetlicy wiejskiej w Rudniku – szansą rozwinięcia umiejętności kulinarnych, zachowania tradycji i otwarcia na potrzeby wszystkich mieszkańców naszych wsi i z terenu Miasta i Gminy Łosice

2011

17 342,43

Szkolenia dla mieszkańców oraz remont świetlicy wiejskiej – jako miejsca działalności społecznej i kulturalnej we wsi Toporów, Gmina Łosice

2011

24 800,00

Remont świetlicy wiejskiej i szkolenie mieszkańców – jako miejsca działalności społecznej i kulturalnej w Meszkach Gmina Łosice

2011

24 990,00

Budowa chodników we wsi Świniarów

2011

145 005,68

Budowa chodników we wsi Chotycze

2011

251 262,73

KAPITAŁ LUDZKI

1 123 856,85

Wykwalifikowani dobrzy nauczyciele – to podstawa przyszłości Gminy Łosice

296 063,85

Przygotowanie nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą do wyzwań, jakie stoją przed edukacją w Mieście i Gminie Łosice

2008/2009

82 407,50

Dobry start i równe szanse wszystkich uczniów Zespołu Oświatowego w Niemojkach

2008/2009

210 103,00

Zespół Oświatowy w Niemojkach jsko wiejskie centrum edukacyjno-kulturalne

2009/2010

49 993,50

Edukacja historyczna i wychowanie patriotyczne w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łosicach, jako realizacja idei wielkiego Patrona szkoły

2009/2010

47 844,00

Edukacja i wychowanie do uczestnictwa w kulturze przedszkolaków z terenu Miasta i Gminy Łosice

2009/2010

47 500,00

Gimnazjum im Jana Pawła II w Łosicach – w działaniach wyrównywania szans edukacyjnych swoich uczniów

2010

143 667,00

Działania szkół podstawowych w Chotyczach i Czuchlebach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich

2010/2011

101 531,00

Przygotowanie radiooperatorów, krótkofalowców i użytkowników radia obywatelskiego (CB) do akcji ratowniczej w likwidacji skutków klęsk i katastrof

2011/

44 850,00

Edukacja sportowo-obronna w Mieście i Gminie Łosice jako przygotowanie społeczności do rozwiązywania sytyacji kryzysowych

2011/

49 900,00

Dokształcanie ludności z obszarów wiejskich  Miasta i Gminy Łosice jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej grupy

2011/2012

49 997,00

ŚRODKI KRAJOWE

 

3 300 945,00

Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów

 

508 200,00

Budowa drogi we wsi Woźniki

2003

128 000,00

Budowa drogi we wsi Biernaty Stare

2004

67 200,00

Budowa drogi we wsi Niemojki

2005

40 000,00

Budowa ul. Czerwonego Krzyża

2006

60 000,00

Budowa drogi gminnej nr 0215071 w Łosicach

2007

40 000,00

Budowa drogi gminnej nr 200255W we wsi Niemojki – dojazdowej do gruntów rolnych

2008

50 000,00

Modernizacja drogi gminnej nr 200266W we wsi Dzięcioły – dojazdowej do gruntów rolnych

2009

40 000,00

Modernizachja drogi gmiinej nr 200234W we wsi Chotycze – dojazdowej do gruntów rolnych

2010

25 000,00

Modernizacja drogi gminnej nr 200252W Lipiny- Niemojki w miejscowości Niemojki

2011

58 000,00

Kontrakt Wojewódzki – Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

 

1 588 045,00

Budowa ulic na Osiedlu Źeromskiego

2004

91 000,00

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1

2004-2006

800 000,00

Remont i wyposażanie Szkoły P. w Chotyczach

2004

10 295,00

Remont budynku Szkoły P. w Czuchlebach

2005

12 750,00

Budowa sali gimnastycznej Szkoła P. w Chotyczach

2005
wypł. 2006

100 000,00

Remont i wyposażenie Szkoły P. Nr 2 w Łosicach

2006

90 000,00

Remont Przedszkola Samorząd. Nr 2 w Łosicach

2007

100 000,00

Budowa dróg gminnych – ulic – Osiedle Zdrowa

2006

124 000,00

Adaptacja pomieszczenia na salę do ćwiczeń sportowych i budowa boiska przy Zespole Oświatowym w Niemojkach

2006

100 000,00

Zakończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podst. w Chotyczach

2007

30 000,00

Budowa drogi dojazdowej do strefy przetwórczo-produkcyjnej w Łosicach

2007

50 000,00

Remont Przedszkola Samorządowego nr 1 w Łosicach

2008

50 000,00

Modernizacja stadionu sportowego w Łosicach

2009

30 000,00

Narodowy Program Przebudwy Dróg Lokalnych

1 204 700,00

Przebudowa i budowa dróg gminnych ul. Siedleckiej, Żeromskiego, tzw.  „Łącznika” oraz ul. Zdrowej w Łosicach celem stworzenia obwodnicy łączącej drogę wojewódzką nr 698 z drogą powiatową o nr 2044W

2009

1 204 700,00

ŚR. UNIJNE + ŚR. KRAJOWE  

8 750 240,26

Kwota umorzonych pożyczek
przez WFOŚiGW w latach 2003-2007

955 078,74

2003-2006

583 251,57

2007

371 827,17

UNIJNE + KRAJOWE + UMORZENIA  

9 705 319,00

/p2006

Reklama
Poprzedni artykułFinaliści konkursu JA TITAN na sesji rady powiatu
Następny artykułZwłoki 52-latka