Etap szkolny ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę !”

0
9

W Szkole Podstawowej w Górkach odbył się etap szkolny ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę !” dla uczniów klas VII i VIII szkól podstawowych oraz gimnazjum. Szkoła została zakwalifikowana do udziału przez Komisję Konkursową.

Organizatorami konkursu był Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie.

W konkursie udział wzięła uczennica kl. VIII Natalia Chwedoruk. Tematem przewodnim konkursu były zasady zdrowego stylu życia obejmujące prawidłowe zbilansowanie diety i aktywności fizycznej.

Etap szkolny został przeprowadzony w systemie on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego na podstawie zestawów zadań opracowanych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.

Zadaniem ucznia było samodzielne rozwiązanie zadań konkursowych w ciągu 40 minut wylosowanych automatycznie przez system. Należało wykazać się znajomością zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej odnoszących się do tematyki konkursu, określonych w podstawie programowej gimnazjum. Konkurs został poszerzony o treści pozaprogramowe.

Dzięki pomocy nauczyciela biologii, koordynatora programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, pani Anny Tkaczuk oraz swoim zaangażowaniu, Natalia  reprezentowała swoją szkołę na platformie ogólnopolskiej.

Udział w konkursie jest dużym sukcesem uczennicy, promującym szkołę jak i powiat łosicki.

Informacja: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach, Grażyna Kasprowicz