Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach ogłosiła kolejną edycję konkursu twórczości plastycznej dzieci i młodzieży z cyklu „Gdybym był pisarzem i malarzem”. Termin zgłaszania prac mija 31 maja.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Łosice. Uczestnicy konkursu mają za zadania wykonać prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi. Prace te powinny zawierać plastyczne przedstawienie książki autora polskiego lub zagranicznego w dowolnym układzie i kontekście, którą dany czytelnik uwielbia, podziwia, ceni. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych – informuje Łukasz Wawryniuk, kierownik biblioteki.

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach wiekowych: kategoria przedszkola (w tym klasy „0”), kat. klas I-III szkół podstawowych, kat. klas IV-VI szkół podstawowych oraz kat. klas VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjów. Przy ocenie prac przez komisję konkursową będą brane pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursu, samodzielność wykonania, estetyka pracy, jej oryginalność i kreatywność, a także stopień trudności wykonania. Termin zgłaszania prac mija 31 maja. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 7 czerwca 2019 r. w Łosickim Domu Kultury. Regulamin i Karta Zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.biblosice.wordpress.com.

Celami konkursu są m. in.: popularyzacja i rozwijanie kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni i umiejętności wypowiedzi artystycznej, umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego talentu plastycznego, pogłębienie osobowości poprzez kontakt z książką oraz promocja Łosickiego Domu Kultury i Biblioteki.

Tekst: RtW