343 tys zł trafi do gmin powiatu łosickiego na modernizację boisk sportowych oraz pracownie językowe i informatyczne

0
459

343 tys zł wsparcia z samorządu Mazowsza trafi do gmin powiatu łosickiego. Dzięki pieniądzom zmodernizowane zostaną obiekty sportowe w Platerowie, Mostowie i Starej Kornicy. Dodatkowo do szkół w Górkach, Łosicach i Starych Szpakach trafią środki na pracownie językowe i informatyczne. Umowy w tej sprawie z beneficjentami podpisały reprezentantki Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

– Już po raz kolejny pomagamy lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach zabrakło już środków. Dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Dziś podpisaliśmy umowy na wsparcie na budowę i modernizacje boisk sportowych oraz pracowni informatycznych i językowych. Dzięki tym programom pomocowym sprawiamy, że nasze województwo rozwija się równomiernie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych

Na realizację programu wspierającego rozwój placówek oświatowych samorząd Mazowsza przeznaczył aż 5 mln zł. Środki mogą zostać spożytkowane na modernizacje i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych, zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania. W tym roku w ramach działania wpłynęły 252 wnioski, a na dofinansowanie może liczyć aż 115 beneficjentów z całego Mazowsza. Dzięki programowi dzieci i młodzież zyskają nową pracownię informatyczną, a także będą mogły zdobywać nowe umiejętności.

Z Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych do gmin powiatu łosickiego trafi 121 tys zł. Gmina Stara Kornica otrzyma 46 tys zł na pracownie informatyczne w Szkole Podstawowej w Starych Szpakach. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Górkach za 26,25 tys zł zmodernizowana będzie pracownia informatyczna, natomiast w Łosicach planuje się  podnieść efektywność i komfort nauczania poprzez utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach. Na ten cel pozyskano 49 tys zł. z budżetu samorządu Mazowsza.

– Ten program to nasz nowy pomysł na wsparcie edukacji dzieci i młodzieży. Umiejętność porozumiewania się w kilku językach obcych i swobodne poruszanie się w świecie nowoczesnych technologii to w dzisiejszym świecie kluczowe kompetencje. Lokalnym samorządom często brakuje środków na tego typu inwestycje, dlatego na tworzenie i modernizację pracowni informatycznych i językowych przeznaczyliśmy aż 5 mln zł – podkreśla członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze

W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych, samorząd Mazowsza przeznaczył 10 mln zł. Złożonych zostało w sumie 208 wniosków, spośród których 116 zostało dofinansowanych. W ramach programu do powiatu łosickiego trafi 222 tys zł. Gmina Huszlew dostanie na modernizację boiska w Mostowie 63,5 tys zł. Do gminy Stara Kornica na przebudowę boisk przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy trafi również 63,5 tys zł, natomiast w Platerowie planuje się  modernizację stadionu sportowego – na tę inwestycję pozyskano 95,25 tys zł.

– To bardzo ważna inicjatywa. Ten program stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych gminach i powiatach, w których brakuje miejsc na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Cieszę się, że mogliśmy wygospodarować z naszego budżetu środki na ten cel – podkreśla członek zarządu Elżbieta Lanc.

Fot. Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego/Facebook