Projekt Łosickiego Domu Kultury pt. “Ku chwale książki” znalazł się na liście dofinansowań z funduszy resortu kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu “Partnerstwo dla książki”. Ponad 14 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na rozwój czytelnictwa mieszkańców miasta i gminy oraz powiatu.

Dofinansowanie w wysokości 14.200 zł pozyskała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach, wchodząca w skład ŁDK. Dzięki temu placówka zrealizuje autorskie zadanie pt. “Ku chwale książki”. – Otrzymaliśmy na nie 100 procent wnioskowanej kwoty. W tegorocznej edycji złożono ponad 430 wniosków. Pieniądze przyznano jednak tylko 303 z nich – informuje z satysfakcją Dorota Kozłowska, dyrektor ŁDK. Prócz łosickiej znalazły się wśród nich biblioteki, księgarnie i wydawnictwa z Warszawy, Bydgoszczy, Białegostoku, Elbląga czy Krakowa.

Strategicznym celem programu “Partnerstwo dla książki” jest poprawa dostępu do literatury oraz wzmocnienie kulturotwórczej roli biblioteki. – To rozszerzenie zakresu naszych usług, poprzez dostosowanie ich do potrzeb czytelników oraz wzmocnienie funkcji biblioteki, jako ośrodka animującego kulturę i aktywizującego społeczności lokalne – wyjaśnia Łukasz Wawryniuk, kierownik łosickiej biblioteki, autor i koordynator zadania “Ku chwale książki”. Jednym z założeń programu jest też stworzenie z biblioteki miejsca zaufania społecznego, współpracującego z lokalnymi instytucjami i organizacjami w formowaniu sfery kulturalnej i społecznej.

Realizacja projektu będzie jednym z etapów zmiany wizerunku miejsko-gminnej biblioteki.  Zadanie zawiera m. in. otwarte spotkania z pisarzami współczesnymi oraz z literaturoznawcami, interaktywno-multimedialne spotkania z literaturą dla dzieci i młodzieży pod hasłem “Dlaczego książka?”, wakacyjny cykl zajęć “Wakacje z książką!” oraz Powiatowy Konkurs Teatralny “Czytam, bo lubię!”. W jego ramach odbędą się również spotkania “Wieczorne czytanie/słuchanie bajek”, powstanie też Klub Miłośników Książki oraz czasopismo internetowe “Ku chwale książki”. Przedsięwzięcie dofinansowano w ramach Funduszu Promocji Kultury.