Wizyta Prezydenta

3
2768

We czwartek, 25 kwietnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda złoży wizytę w Łosicach, gdzie o godz. 17.00 spotka się z mieszkańcami powiatu łosickiego na placu przy Kościele Trójcy Świętej. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

Foto: Wikipedia.org

3 KOMENTARZE

    • Można powiedzieć w czwartek i we czwartek: obie formy są poprawne, ale druga jest dużo rzadsza. Na temat użycia przyimków w – we, z – ze i podobnych zob. hasło w, we, z, ze itp. w Małym słowniku wyrazów kłopotliwych.
      Mirosław Bańko – źródło: Słownik języka polskiego PWN

Comments are closed.