Targowa oficjalnie otwarta

Dzięki dofinansowaniu z RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 została przebudowana i zmodernizowana ulica Targowa w Łosicach. Oddany do użytku odcinek jest bezpieczniejszy i poprawi komfort użytkowania. W uroczystym oddaniu inwestycji uczestniczyła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Remont ulicy Targowej był wyczekiwany przez mieszkańców Łosic – mówiła podczas otwarcia starosta łosicka Bożena Niedzielak. – W tym rejonie znajduje się targowisko, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy powiatu łosickiego. Remont tej ulicy był jedną z kluczowych inwestycji w mieście.

– Nowe drogi poprawią bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Z chodników na pewno skorzystają wszyscy odwiedzający łosicki targ. Gratuluję dobrej i przemyślanej inwestycji, która nie tylko poprawi wizerunek miasta, ale także będzie służyć mieszkańcom – mówiła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII “Rozwój regionalnego systemu transportowego Działania  7.1 Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji przebudowano blisko kilometrowy odcinek ulicy. Zmodernizowano i wybudowano chodniki o długości niemal 2 km, 4 skrzyżowania i 5 przejść dla pieszych. Droga zyskała również nowe odwodnienie. Koszt inwestycji przekroczył 4 mln zł. Kwota dofinansowania z EFRR to 2 449 119,57 zł, co stanowiło 60% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałą część w równej proporcji dołożył powiat łosicki i miasto i gmina Łosice. Środki finansowe Powiatu Łosickiego to kwota 816 373,38 zł, natomiast dotacja z miasta i gminy Łosice to 816 373,00 zł.

7 thoughts on “Targowa oficjalnie otwarta

 1. Ochotnik

  Bardzo surowe oceny ; zważcie jednak że Łosice to małe miasto , taki też budżet i każdy metr jezdni czy chodnika cieszy a takim samym kropidłem czy nożyczkami otwiera się 50 km autostrady czy 150 m ścieżki rowerowej

  (6)
  Reply
 2. brawo!

  A jak wielu ten sukces kuje w oczy, haha.
  Bardzo potrzebna inwestycja. Łosice zyskały nowy wizerunek.

  p.s. Tylko te hangary na targowicy nieco szpetne…

  (0)
  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.