„Targi Wschodnie”

0
0

Dzięki dofinansowaniu Ministra Edukacji Narodowej wielopokoleniowa grupa z Platerowa udała się na wycieczkę do Lwowa, gdzie uczestniczyła min. w sesji zdjęciowej w stylu retro. Platerowianie mieli okazję odnaleźć ślady polskości we Lwowie, zetknąć się z kulturą wschodu a także nawiązać relacje z mieszkańcami tego historycznego miasta.

Targi Wschodnie, które odbywały się we Lwowie od 1921 do 1939 roku gromadziły setki wystawców i tysiące odbiorców. W tamtych latach, we wrześniu Lwów przeżywał wielkie święto. – mówiła Alicja Zienkiewicz. – W ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość” (Program Wieloletni „Niepodległa”, dotacja Ministra Edukacji Narodowej) na wycieczkę „Osiągnięcia techniczne i gospodarcze II Rzeczpospolitej. Targi Wschodnie” z Platerowa do Lwowa udała się wielopokoleniowa grupa. Na ścianach budynków, pod stopami czy też w kunsztownie wykonanych detalach na balkonie uczestnicy wyjazdu odnajdywali ślady polskości i świetności sprzed stu lat. Poruszali się po nastrojowych przestrzeniach miasta, rozmawiali z mieszkańcami oraz gromadzili  materiał o wydarzeniu. Wzięli też udział w sesji zdjęciowej w stylu retro. W miejscu Targów – w Parku Stryjskim – zadziały się historie z tekstów Hemara oraz wspomnień Wittlina. Scenografię do klimatycznych scen stanowiły: dawne budynki – strefy targowych wystaw oraz jesienią naznaczony lwowski park. Do podobnego „incydentu” doszło „na Kliparowi”: podwórka, bramy oraz  witryny sklepowe były tłem do wydarzeń rodem z kultowych piosenek lwowskich. Tamtego popołudnia na schodach domów i pod ścianami kamienic dostrzec można było „batiara”, „preclarkę z Pohulanki” oraz „pannę Franciszkę”  z  młodym  fryzjerczykiem- wyliczała Alicja Zienkiewicz.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

A.Z.Z.
fot. E. Siemieniuk, D. Ludwiczuk, A. Wróblewski.