Starosta Janusz K. skazany za wpis internetowy – wyrok nieprawomocny

1
1911

Po kilkuletniej batalii sądowej, Janusz K. ponosi konsekwencje za postępowanie wobec dziennikarki Joanny Gąski. Sąd Rejonowy w Siedlcach rozpatrując sprawę w  II Wydziale Karnym uznał, że wpis Janusza K. opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach naruszał dobre imię dziennikarki, co mogło zaszkodzić jej reputacji oraz pracy zawodowej. Wyrok w tej sprawie jest jeszcze nieprawomocny, stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji.

Po kilkuletnim procesie, który toczył się w Sądzie Rejonowym w Siedlcach w II Wydziale Karnym od sierpnia 2021 roku do 28 lutego 2024 roku, ogłoszono wyrok w sprawie oskarżonego Janusza K., starosty powiatu łosickiego, o zniesławienie dziennikarki Joanny Gąski. Wyrok jest nieprawomocny a stronom przysługuje prawo złożenia apelacji. Warto jednak zauważyć, że sprawa jest kontynuacją debaty na temat wolności słowa, odpowiedzialności osób publicznych oraz roli mediów w społeczeństwie.

Reklama

Według aktu oskarżenia, Janusz K. został oskarżony o opublikowanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach artykułu pod tytułem „Manipulacja dziennikarska. Brak profesjonalizmu.”, który miał zawierać informacje nieprawdziwe oraz godzić w dobre imię Joanny Gąski. Artykuł ten mógł również narazić pokrzywdzoną na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego przez nią stanowiska oraz rodzaju prowadzonej działalności, poprzez zarzucenie jej manipulacji w wykonywanej przez nią pracy.

Po wielu rozprawach i wysłuchaniu argumentów obu stron, a także świadków, sąd uznał Janusza K. za winnego zarzucanego mu czynu zgodnie z artykułem 212 § 1 i 2 kodeksu karnego. W oparciu o te przepisy, nałożono na niego karę grzywny natomiast na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Litewnikach, Janusz K. został obciążony nawiązką w kwocie 7.000 złotych.

Sąd również zdecydował o podaniu wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego odpisu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na stronie internetowej www.losice.info przez okres jednego miesiąca od uprawomocnienia się wyroku. Ponadto, na mocy decyzji sądu, Janusz K. został zobowiązany do zwrotu kosztów procesu Joannie Gąsce oraz opłacenia kwoty 375 złotych na rzecz Skarbu Państwa.

Sędzia uzasadniając wyrok powiedziała, że w ocenie sądu Janusz K. zniesławił dziennikarkę określając ją jako nierzetelną czy manipulantkę. Dodatkowo sędzia w uzasadnianiu podkreśliła, że osoba podejmująca się działalności publicznej, czy to starosta czy ona jako sędzia, jest narażona na krytykę. Mówiła też o prawie do obrony przed tą krytyką, ale w granicach prawa, a „pan starosta to prawo przekroczył, bo do takich działań uprawniony nie był”.

O konflikcie pisaliśmy kilkukrotnie

Reklama
Poprzedni artykułNajtańsze OC i AC.
Następny artykułWaga 18m 60 ton samochodowa

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj