Sortowanie nie nudzi rozumnych ludzi

2
582

Firma Nieskażone Środowisko sp. z o.o. zbiera odpady komunalne z terenu gmin członków Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach pochodzące z działalności gospodarczej, i od mieszkańców z gmin: Platerów, Olszanka i Huszlew z powiatu łosickiego oraz z gminy Korczew z powiatu siedleckiego.

Poniżej przekazujemy informację o rozpoczęciu od kwietnia br. akcji „Sortowanie nie nudzi rozumnych ludzi” sprawdzającej jakość selektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców.

Od 2020 roku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zwanej ustawą śmieciową, obowiązuje zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny. Znaczy to, że nie możemy już deklarować czy zbieramy odpady komunalne selektywnie czy nie. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są ustalane przez rady gminy za odpady gromadzone selektywnie.

W przypadku gdy mieszkaniec nie segreguje odpadów ustawa przewiduje wysokość opłaty podwyższonej „kary za niesegregowane” w wysokości od 2 do 4 razy opłaty za selektywne zbieranie.

W celu sprawdzenia czy mieszkańcy wywiązują się ze swoich obowiązków Nieskażone Środowisko sp. z o.o. wraz z urzędem gminy będzie sprawdzać czy w pojemnikach/workach są prawidłowo posegregowane odpady np. szkło, tworzywa sztuczne, papier, ale także czy w odpadach zmieszanych (pozostałości po segregowaniu) nie ma surowców nadających się do przetworzenia (recyklingu).

Jeśli odpady będą nieprawidłowo posegregowane lub ze względu na typ i gabaryty nie będą podlegać odbiorowi podczas zbiórki zgodnie z harmonogramem, wówczas zostaną oznaczone specjalną naklejką w kolorze żółtym. Będzie to sygnał, że wymagana jest ponowna segregacja poprzez umieszczenie odpadów w pojemniku/worku odpowiednim dla danej frakcji.

Prawidłowo wypełniony pojemnik/worek zostanie odebrany przez Nieskażone Środowisko sp. z o.o. podczas kolejnej zbiórki, która odbędzie się zgodnie z harmonogramem dla danej gminy. Natomiast wystawione odpady, które nie są odbierane podczas regularnych kursów (nie są odpadami komunalnymi) należy usunąć i zagospodarować zgodnie z przepisami prawa.

Jeżeli przy kolejnym odbiorze sytuacja złej segregacji będzie się powtarzać mieszkaniec na pojemniku/worku znajdzie czerwoną naklejkę następującej treści: „Z powodu powtarzającej się nieprawidłowej segregacji, odpady zostają odebrane jako zmieszane. Jednocześnie informuję, że fakt ten został zgłoszony do wójta gminy celem wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia podwyższonej opłaty za odbiór odpadów.” Kontrole będą przeprowadzane przez pracowników firmy odbierającej odpady, pracownika gminy jako przedstawiciela wójta przy współudziale radnych.  Z kontroli będzie sporządzona notatka udokumentowana zdjęciami.

W złożonych deklaracjach do gminy zobowiązaliśmy się, że będziemy segregować odpady, brak segregacji jest nie wywiązaniem się ze złożonego oświadczenia woli. Za brak konsekwencji trzeba ponieść odpowiedzialność, w tym przypadku finansową.

W miesiącu marcu tego roku wszyscy mieszkańcy gmin obsługiwanych przez Nieskażone Środowisko sp. z o.o. otrzymali ulotkę z informacją o obowiązku segregacji, informacją o kontroli jakości segregacji, a także opis sposobu segregacji ze szczegółowym wskazaniem co wrzucamy, a czego nie wrzucamy do pojemników przeznaczonych na odpady segregowane.

2 KOMENTARZE

  1. Nie wiedziałem że muszę zostać specjalistą śmieciarzem, a może nasi włodarze wymuszą na producentach tych odpadów odpowiednie oznaczenie abym nie musiał zastanawiać się czy to jest prawidłowa segregacja śmieci, nas są miliony i każdy musi być specjalistą czy to fizykiem czy to chemikiem. Nonsens.

    Odpowiedz moderated
  2. Ograniczając ilość odpadów składowanych w środowisku, czyli samemu tak postępować aby minimalizować ich ilość przez nas generowaną i poprzez selektywną zbiórkę tych odpadów których wytworzenia nie udało się nam uniknąć – my konsumenci możemy wiele zdziałać dla ochrony środowiska i dla oszczędzania zasobów naturalnych – dla dobra naszego i przyszłych pokoleń.

    Odpowiedz moderated

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów do artykułu

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.