Prace remontowe na ulicy Targowej

Do końca czerwca przyszłego roku mieszkańcy i przyjezdni goście będą mieli utrudniony dostęp do znajdujących się przy ul. Targowej w Łosicach przedsiębiorstw i domów mieszkalnych, wszystko za sprawą remontu drogi powiatowej Nr 2059W który ruszył już 4 września.

Zgodnie z harmonogramem robót związanych z remontem ul. Targowej w Łosicach, do końca czerwca przyszłego roku,  należy spodziewać się dużych utrudnień w dostępie do położonych w tej części miasta przedsiębiorstw i domów prywatnych. Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że część ulicy zostanie całkowicie wyłączona z ruchu, w pozostałej będą zamykane pojedyncze pasy ruchu.

4 września ruszyły prace remontowe, które mają obejmować budowę kanalizacji deszczowej, chodników, ścieżki rowerowej i ulicznego oświetlenia. Inwestycja zaplanowana jest na odcinku 0,996 km. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Białej Podlaskiej, a koszt inwestycji to ponad 4 mln zł.