Poznajmy się! Spotkanie dla NGO z powiatu łosickiego

0
0

W imieniu Federacji Mazowia, zapraszamy lokalne organizacje NGO na spotkanie integracyjno-zapoznawcze, które odbędzie się 4 lipca w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur o godz. 17.00.

Spotkanie będzie okazją do wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń i wiedzy o możliwych źródłach finansowania działań, burzy pomysłów nad wspólnymi projektami, ale także przestrzenią do rozmowy o trudnościach, z którymi mierzą się organizacje w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego.

Federacja chce zaprosić wszystkie zainteresowane organizacje do udziału i współtworzenia programu XIV Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych – ogólnowojewódzkiego spotkania III sektora, które odbędzie się jesienią w Warszawie.

Federacja Mazowia to działająca nieprzerwanie od 2002 roku ogólnowojewódzka federacja organizacji pozarządowych. W ostatnich latach Federacja Mazowia realizowała szereg projektów, których głównym celem było wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Mazowszu poprzez wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych i/lub zwiększanie zaangażowania mieszkańców w działalność obywatelską i społeczną.

Zadanie „Mazowia dla Mazowsza” jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego