Poznajmy się! Spotkanie dla NGO z powiatu łosickiego

W imieniu Federacji Mazowia, zapraszamy lokalne organizacje NGO na spotkanie integracyjno-zapoznawcze, które odbędzie się 4 lipca w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur o godz. 17.00.

Spotkanie będzie okazją do wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń i wiedzy o możliwych źródłach finansowania działań, burzy pomysłów nad wspólnymi projektami, ale także przestrzenią do rozmowy o trudnościach, z którymi mierzą się organizacje w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego.

Federacja chce zaprosić wszystkie zainteresowane organizacje do udziału i współtworzenia programu XIV Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych – ogólnowojewódzkiego spotkania III sektora, które odbędzie się jesienią w Warszawie.

Federacja Mazowia to działająca nieprzerwanie od 2002 roku ogólnowojewódzka federacja organizacji pozarządowych. W ostatnich latach Federacja Mazowia realizowała szereg projektów, których głównym celem było wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Mazowszu poprzez wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych i/lub zwiększanie zaangażowania mieszkańców w działalność obywatelską i społeczną.

Zadanie „Mazowia dla Mazowsza” jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.