Informacja okresowa PSP 21.04.2013

0
0

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Łosicach
08-200 Łosice ul. Kolejowa 2A tel/fax 3572241
Łosice, dnia 11.03.2013 r.
PR 5541/9/2013

INFORMACJA

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach o sytuacji pożarowej i udziale straży pożarnych w różnych zdarzeniach w dniach: 15.04.2013 – 21.04.2013 r. na terenie powiatu łosickiego.
Straż pożarna interweniowała w 8 zdarzeniach, w tym:

Pożarów ogółem – 2
 

wg. wielkości wg. obiektów
Mały               2 Środki transportu
Średni Ob. mieszkalne
Duży Uprawy, rolnictwo          2
B. duży Inne

 

W działaniach związanych z pożarami brało udział: zastępów – 2

                                                                 w składzie: strażaków – 10

Miejscowych zagrożeń ogółem – 6

wg. wielkości wg. obiektów
Małe Silne wiatry  1
Lokalne

6

Środki transportu
Średnie Przybory wody 4
Opady śniegu
Inne  1

 

W działaniach związanych z miejscowymi zagrożeniami brało udział: zastępów – 6
w składzie: strażaków – 18

Alarmów fałszywych ogółem – 0, w tym  w dobrej wierze – 0,   złośliwy – 0

Poszkodowani ogółem – 0, w tym: śmiertelne – 0, ranni – 0

Straty –0 zł

Uratowane mienie – 0

Zdarzenia na poszczególnych gminach

 

Gmina

Łosice

Platerów

Stara

Kornica

Olszanka

Huszlew

Sarnaki

Pożary  1  1
Miej.                      zagrożenia

3

 1  1

1

Al. fałszywe

Ważniejsze zdarzenia :

W dn. 18.04.2013 PSK Łosice otrzymało zgłoszenie o pożarze trawy na nieużytkach rolnych w miejscowości Krzywośnity. Działania zastępu OSP polegały na podaniu jednego prądu wody z działka samochodu gaśniczego na palącą się suchą trawę. Po ugaszeniu ok. 60 arów pogorzelisko powtórnie sprawdzono.

W minionym tygodniu gwałtowny wzrost poziomu wód gruntowych był przyczyną 4 zdarzeń związanych z wypompowywaniem wody z zalanych pomieszczeń, m.in. w miejscowości Stare Szpaki wypompowywano ok. 7tys. litrów wody z zalanej piwnicy w budynku szkoły podstawowej.

.

 

 

Informację sporządził:

Dyżurny PSK

sekc. Paweł Jaszczuk