Dziś podpiszą umowę na remont sali widowiskowej ŁDK

Informowaliśmy już, że 4 listopada 2014 r.  Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej (horyzontalnej i szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/6.1/1/2014 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Pełny tekst tutaj

Projekt złożył również Łosicki dom Kultury, a wniosek złożony przez ŁDK uzyskał 85% (najwyższe z możliwych) dofinansowanie, oraz otrzymał 76/95 punktów. Cały projekt opiewa na kwotę 881920 zł z czego kwota wnioskowana z EFRR to 749632 zł.

Modernizacja obejmować będzie całkowitą restaurację wnętrza sali widowiskowej, wymianę foteli, ustawienie nowej funkcjonalnej sceny wraz z oświetleniem, wymianę instalacji elektrycznej, zamontowanie wentylacji i klimatyzacji, reorganizację holu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, a także remont łazienek.

4 marca nastąpi oficjalne podpisanie umowy na przekazanie pieniędzy w ramach wspominanego projektu. O godz. 12.30 planowany jest przyjazd Janiny Ewy Orzełowskiej – Wicemarszałkini Samorządu Województwa Mazowieckiego, która podpisze wspomnianą umowę.

3 thoughts on “Dziś podpiszą umowę na remont sali widowiskowej ŁDK

  1. agawa

    czy jeśli “Wicemarszałkini” to czy np. na pieczątce której używa ta Pani również jest napisane Wicemarszłkini ?

    (-3)
  2. A kserokopiarka byłą?

    Była? Trzeba skopiować umowę! By potem nie było wojny.

    (0)

Comments are closed.