DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

0
0

Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach oraz Komenda Powiatowa Policji w Łosicach serdecznie zapraszają do udziału w Debacie powiatowej na temat: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 r. w godzinach: 9.30 – 12.15 w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach, ul. Szkolna 5, w małej sali gimnastycznej.

Celem Debaty jest edukacja społeczna w zakresie bezpieczeństwa i zwiększenie zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży. Debata jest realizacją programu DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE i tworzy cykl debat panelowych w szkołach i placówkach województwa mazowieckiego. 

Organizatorzy zapraszają do udziału szczególnie te osoby, które nie uczestniczyły w Konferencji inaugurującej programu w dniu 21 stycznia 2014 r. w Warszawie i Konferencji regionalnej w Siedlcach w dniu 25 marca 2014 r.

Uczestnicy debaty będą mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i sposobów udzielania pomocy dzieciom dotkniętym przemocą, w celu wypracowania świadomych reakcji przeciwdziałających wszelkim patologiom.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Debacie pod numerem 83 3573303 lub sp1losice@op.pl