Analizują pięć wariantów drogi S19

0
4829

Do 2027 roku powinna powstać trasa prowadząca od granicy województw podlaskiego i mazowieckiego, przez Łosice do granicy mazowieckiego i lubelskiego, która będzie częścią budowanego międzynarodowego szlaku drogowego Via Carpatia. Jest to najkrótszy odcinek planowanej S 19 liczący około 33 kilometrów, który zostanie poprowadzony przez gminy powiatu łosickiego.

Droga ekspresowa numer 19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Via Carpatia w powiecie łosickim przetnie tereny gmin: Sarnaki, Platerów, Łosice, Olszanka oraz Huszlew.

Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do budowy. Tworzone jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej. – Jest to opracowanie, które służy m.in. do wstępnego ustalenia wariantów przebiegu trasy, jej parametrów technicznych, zakresu rzeczowego inwestycji, a także umożliwieniu uzyskania tzw. decyzji środowiskowej – wyjaśnia Łukasz Minkiewicz z lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres inwestycji obejmie budowę drogi ekspresowej o długości ok. 32,4 km z węzłami drogowymi, przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego w zakresie umożliwiającym budowę drogi ekspresowej i jej powiązanie z istniejącym układem komunikacyjnym. Zaplanowano również, budowę dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego i obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią. Powstaną też Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) i urządzenia ochrony środowiska. Dodatkowo przebudowane zostaną kolidujące urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, planuje się również wybudowanie nowej infrastruktury technicznej związanej z drogą.

W marcu zeszłego roku w gminach powiatu łosickiego, przez które zaplanowano pociągnięcie nitki drogi ekspresowej S19, odbyły się spotkania konsultacyjne z samorządami i mieszkańcami. W ich trakcie omówiono związane z inwestycją problemy i odniesiono się do przedstawionych propozycji. Ostatecznie przygotowano aż pięć wariantów przebiegu drogi przez powiat.

– Obecnie analizowanych jest pięć wariantów drogi S19, w tym wariant wynikowy, czyli pomarańczowy, który powstał w wyniku działań informacyjnych i spotkań z mieszkańcami. Żaden nie został jeszcze wybrany jako preferowany do wskazania we wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej. Wniosek taki planujemy złożyć w III kwartale tego roku. Na chwilę obecną zakładamy, że prace budowlane rozpoczną się w 2025 roku i potrwają około dwa lata – dodaje Łukasz Minkiewicz.

Via Carpatia to budowana etapami europejska międzynarodowa trasa, od Kłajpedy na Litwie do Salonik w Grecji. Droga połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Do projektu dołączyć mają także Finlandia, Estonia i Łotwa.

Reklama