Stwórz plakat promujący bibliotekę

0
34

Wkrótce rusza jubileuszowy konkurs plastyczny z okazji 70-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach i jej filii na „Plakat promujący Bibliotekę”. Uczniowie zgłoszą swoje prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VIII i szkoły średnie. Laureaci pierwszych miejsc zostaną zaproszeni na galę jubileuszową, podczas której otrzymają nagrody i dyplomy.

Do 14  października uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich mogą składać prace na konkurs zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną im. H. Radlińskiej w Siedlcach z okazji jubileuszu 70-lecia Biblioteki. Tematem prac jest „Plakat promujący bibliotekę. Placówka do konkursu zaprasza uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII i średnich z powiatów: siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego, mińskiego, garwolińskiego i łosickiego. Tym samym uczestnicy mają dowolność wyboru miejsca złożenia prac na konkurs – można to będzie zrobić zarówno w siedzibie głównej Biblioteki w Siedlcach, jak i jej filiach.

Konkurs ma na celu nie tylko kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów, czy rozbudzanie ich twórczej inwencji i kreatywności, ale przede wszystkim ma uwrażliwiać czytelniczo i rozwijać indywidualne zdolności plastyczne uczniów.

Organizatorzy zastrzegają, że prace konkursowe muszą być pracami własnymi uczniów, wcześniej nieopublikowanymi. Dodatkowo każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę wykonaną osobiście.

Rozdanie nagród laureatom I miejsc obu kategorii nastąpi 9 listopada 2022r. podczas uroczystej gali jubileuszowej 70-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach. Natomiast laureaci miejsc II i III otrzymają nagrody w placówkach Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej do których złożyli prace konkursowe w terminie ustalonym przez poszczególne filie lub bibliotekę główną.

REGULAMIN

Reklama