Są plany na kolejną mega fermę i spalarnię drobiu

4
1642

Z dużym oporem społecznym spotyka się planowana w Klimach (gm. Olszanka) budowa zespołu budynków inwentarskich przeznaczonych na chów drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja zakłada budowę aż 24 kurników oraz spalarni zwierzęcych odpadów produkcyjnych. Mieszkańcy boją się o swoje zdrowie i życie, martwi ich także możliwa dewastacja środowiska naturalnego.

Zaniepokojeni planami inwestorskimi mieszkańcy szukają pomocy w udaremnieniu budowy kolejnej fermy drobiu, która hodowlą zajmowałaby się na skalę przemysłową. Inwestycja zakłada bowiem budowę aż 24 kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w skład której ma wejść min. spalarnia padłych kur. Niewątpliwie, skumulowanie tego typu produkcji na tak małym terenie odbije się negatywnie na zdrowiu i życiu mieszkańców, a cenne przyrodniczo i kulturowo tereny stracą na swojej wartości lub też ulegną w dużej części dewastacji.

Reklama

W związku z wpłynięciem wniosku inwestorskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu budynków inwentarskich przeznaczonych na chów drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą  towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych na działkach położonych w miejscowości Klimy  gm. Olszanka”, mieszkańcy wsi Klimy, Dawidy, Szydłówka i Bejdy wystosowali do wójta Grzegorza Pajnowskiego pisemny sprzeciw wobec tych planów. Według nich inwestycja będzie miała negatywny wpływ na zdrowie i życie mieszkańców a także na środowisko. Dodatkowo podniesiono argument, że w obrębie gminy, jak i całego powiatu łosickiego już w tej chwili występuje znaczne zagęszczenie tego typu produkcji. Przypomnieli też, że działki przeznaczone pod inwestycję znajdują się w obrębie obszaru Natura 2000, a więc terenu cennego przyrodniczo i objętego ochroną. Jest to również okolica, w której znajdują się miejsca pochówku i stanowisko archeologiczne. Mieszkańcy okolicznych wsi zaniepokojeni są wielkością planowanej inwestycji oraz bardzo bliskim jej położeniem od wsi Klimy i Dawidy.

Przypominamy, że obecnie na drodze postępowania sądowego jest również decyzja o pozwolenie na budowę trzech innych budynków produkcyjnych o powierzchni 3360 metrów kwadratowych, które miałby zostać wybudowane również w Klimach. W budynkach tych planowany jest odchów kur reprodukcyjnych – niosek wylęgowych. Wójt wydał decyzję negatywną co do tej inwestycji. – W tym przypadku mogliśmy wydać decyzję negatywną ze względu na uchybienia proceduralne, które wystąpiły – informuje wójt, Grzegorz Pajnowski.

Negatywną decyzję wójt może wydać tylko w przypadku gdy zachodzi niezgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jeśli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Sanepid, czy Wody Polskie wydadzą negatywne uzgodnienia – to wtedy rzeczywiście mamy podstawę prawną by wydać negatywną decyzję – dodaje wójt. W innym wypadku, jeśli dopełnione są wszystkie wymogi formalno-prawne złożonego wniosku, a wydane uzgodnienia od wymienionych organów są pozytywne nie ma instrumentów pozwalających na wydanie opinii innej niż pozytywna.

– Oczywiście, można próbować wydać opinię negatywną bez podparcia jej argumentami prawnymi, ale wiąże się to z zaskarżeniem jej w SKO i nakazem wydania opinii zgodnej z prawem – czyli pozytywnej – wyjaśnia wójt. Problemem jest obowiązujący stan prawny – nie ma w dalszym ciągu ustawy odorowej, i w dalszym ciągu sprzeciw mieszkańców nie jest wystarczającą przesłanką do wydawania prawomocnej i niepodważalnej decyzji negatywnej dla tego typu inwestycji.

Jednocześnie wójt deklaruje, że jest otwarty na sugestie mieszkańców, zaprasza ich także na spotkania poświęcone problemowi oraz na sesje rady gminy. Przypomina, że mieszkańcy działek położonych w strefie oddziaływania oraz mieszkańcy, którzy wykażą ważny interes społeczny mogą być stronami w sprawie i walczyć z tego typu inwestycjami. Dodatkowo mieszkańcom przysługuje prawo do wnoszenia protestów.

W pisemnym sprzeciwie, mieszkańcy zadają jeszcze pytania dotyczące tego kto naprawdę stoi za tą wielomilionową inwestycją? Jak będą żyć w tak bliskiej odległości mega fermy – największej w powiecie łosickim? I czy jest nadzieja na powstrzymanie tej inwestycji? O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować czytelników.

Na czwartek 4 czerwca na godz. 10.30 zaplanowano zebranie otwarte w świetlicy wiejskiej w Klimach w  przedmiocie wspomnianych inwestycji.

Reklama
Poprzedni artykuł11 jednostek OSP z terenu powiatu doposażone w środki ochrony osobistej
Następny artykułStudia dziennikarstwo, pedagogika, bezpieczeństwo narodowe

4 KOMENTARZE

  1. My mieszkańcy Gminy Stara Kornica , zdecydowanie popieramy protest mieszkańców Gminy Olszanka !
    mamy duży problem z już wybudowanymi kurnikami w Popławach ,smród nie do wytrzymania z każdej strony Popław , zablokowaliśmy budowę kolejnych 10 kurników w Czeberakach i spalarni odpadów po kurnikowych w Popławach !

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.