Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie mazowieckim

0
587

W związku z występowaniem przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu łosickiego i siedleckiego w województwie mazowieckim Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, 1 lutego 2022 r., wydał rozporządzenie zmieniające wcześniej wydane z 4 stycznia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu łosickiego oraz siedleckiego. Zgodnie z nim część wyżej wymienionych obszarów obecnie znajduje się w obszarze zagrożonym i są tam wprowadzone restrykcje.

Zgodnie z wydanym przez Wojewodę rozporządzeniem, w gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym:

Reklama
 1. Nakazuje się m.in.:
  – trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;
  – zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;
  – zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;
  – zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji
  – utrzymywanie ptaków w zamknięciu
 2. Zakazuje się m.in.:
  – przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;
  – odnowy populacji ptaków łownych;
  – organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;
  – przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;
  – przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków, pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;
  – przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;
  – przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;
  – przemieszczania z zakładów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od lub z ptaków utrzymywanych, z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał.

„Obszar zagrożony” wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) znajduje się:

 1.  w powiecie łosickim:
 1. w gminie Platerów miejscowości: Hruszew, Rusków, Zaborze, Myszkowice, Kisielew, Platerów, Nowodomki, Kamianka, Czuchów, Czuchów-Pieńki, Ostromęczyn, Ostromęczyn-Kolonia, Chłopków, Chłopków-Kolonia, Puczyce, Górki, Hruszniew, Hruszniew-Kolonia, Falatycze,
 2. w gminie Stara Kornica miejscowości: Czeberaki, Stare Szpaki, Szpaki-Koionia,
 3. w gminie Huszlew miejscowości: Ławy, Zienie, Sewerynów,
 4. w gminie Olszanki miejscowości: Bolesty, Bolesty-Kolonia Szawły, Hadynów, Radlnia, Wyczółki, Nowe Łepki, Stare Łepki,
 5. w gminie Łosice miejscowości: Dzięcioły, Nowosielec, Patków, Świniarów, Niemojki, Woźniki, Zakrze, Czuchleby, Meszki, Chotycze, Chotycze-Kolonia, Toporów, Łuzki, Jeziory, Szańków, Szańków-Kolonia, Rudnik, Biernaty Średnie, Stare Biernaty,
 6. miasto Łosice w części położonej na północ oraz południe od drogi wojewódzkiej nr 698;
 1. w powiecie siedleckim:
 1. w gminie Przesmyki miejscowości: Łysów, Wólka Łysowska, Łysów-Kolonia, Raczyny, Stare Rzewuski, Lipiny, Zawady,
 2. w gminie Mordy miejscowości: Wólka-Biernaty, Płosodrza, Suchodół Wielki.

Zgodnie z Rozporządzeniem nakazuje się, aby obszar zagrożony został oznakowany tablicami ostrzegawczymi (żółtymi z czarnym napisem „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”). Tablice mają znajdować się na zewnętrznej granicy tego obszaru i mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości 100 metrów. Tablice należy umieścić na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

Przedruk za www.gov.pl

Reklama
Poprzedni artykułZima w mieście
Następny artykułZestaw mebli ogrodowych Casablanca z 2 ławkami i 2 fotelami i kompletem poduch