Ponad 50 inwestycji w powiecie łosickim. Na co dostali pieniądze?

0
803

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie łosickim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 50 inwestycji.

Reklama

Ponad 50 inwestycji w powiecie łosickim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Odpowiedzią na potrzeby mieszkańców regionu są mazowieckie programy wsparcia – zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska (sejmikowy klub PSL). – Nie tylko pozwalają realizować najpotrzebniejsze z punktu widzenia mieszkańców projekty, ale również skłaniają do wykazywania się inicjatywą, aktywnością i pomysłowością. Dzięki temu powstają przedsięwzięcia, na które samorządy lokalne nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu.

Mazowsze dla działkowców

Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie łosickim dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł otrzyma ROD „NAD TOCZNĄ” na wykonanie i podłączenie instalacji elektrycznej.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Władze województwa w tym roku dofinansuje w sumie 157 zadań, z czego w powiecie łosickim wsparcie w wysokości 149,8 tys. zł trafi na realizację 2 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

modernizacja oświetlenia ulicznego w centrum Łosic – 100 tys. zł;

modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Platerów – 49,8 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie łosickim w tym roku dofinansowanych zostanie 9 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 90 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

zagospodarowanie działki w Woźnikach – 10 tys. zł;

wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Falatycze – 10 tys. zł;

wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Puczyce – 10 tys. zł;

wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchów-Pieńki – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowodomki – 10 tys. zł;

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Czuchów – 10 tys. zł;

budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki – 10 tys. zł;

budowa wiaty na placu przy świetlicy wiejskiej w Chybowie – 10 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP w Nowej Kornicy obejmująca remont elewacji budynku – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie łosickim wsparcie w wysokości ponad 741,5 tys. zł otrzyma 6 inwestycji.

Dbanie o kondycję fizyczną jest ogromnie ważne, dlatego chcemy, aby wszyscy Mazowszanie mieli możliwość skorzystania z boisk, sal gimnastycznych, siłowni plenerowych, ale także lodowisk czy skateparków. I ten program to umożliwia. Do tej pory dzięki naszej pomocy powstało już ponad 500 obiektów – podkreśla członki zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc (klub KO).

Dofinansowane zostały:

remont dachu budynku sali gimnastycznej z zapleczem w Huszlewie – 122 tys. zł;

wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w Olszance – 37,5 tys. zł;

modernizacja istniejącego boiska sportowego w miejscowości Górki – 187 tys. zł;

budowa boiska tenisa ziemnego w miejscowości Borsuki – 100 tys. zł.

modernizacja obiektu sportowego na działce nr 211/3 w Łosicach – 200 tys. zł;

budowa 3 torowej bieżni lekkoatletycznej w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach – 95 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 4 strażnic z powiatu łosickiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył ponad 106 tys. zł.

Projekty z dofinansowaniem samorządu województwa w powiecie łosickim:

remont strażnicy, miasto i gmina Łosice – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy, gmina Olszanka – 30 tys. zł;

remont strażnicy, gmina Sarnaki Hołowczyce – 16 tys. zł;

remont strażnicy, gmina Platerów – 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 23 ochotniczych straży pożarnych z powiatu łosickiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 153,3 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Huszlew – 80 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Niemojki – 2,8 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Łosice – 3,2 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Łuzki – 3,2 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Meszki – 4,1 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Czuchleby – 3,3 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Szańków – 3 tys. zł;

wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie, sprzęt specjalistyczny dla OSP Olszanka – 5 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Mężenin – 6,4 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Hruszniew – 1,6 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Platerów – 900 zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Lipno – 900 zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Rusków – 900 zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Hruszew – 900 zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Kisielew – 900 zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Serpelice – 4 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Sarnaki – 4 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Hołowczyce – 4 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Chlebczyn – 2 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Borsuki – 2 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Nowe Szpaki – 7,5 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Stare Szpaki – 6,2 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Rudka – 6,2 tys. zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 1,5 mln zł otrzymają 2 projekty z powiatu łosickiego.

Dofinansowane zostały:

przebudowa drogi gminnej nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże – Serpelice – 1,3 mln zł;

modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach – 240 tys. zł.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie łosickim wsparcie w wysokości 530 tys. zł otrzymało 7 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

generalny remont zabytkowych organów z poł. XVIII w. – ostatni etap prac w Parafii Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Sarnakach – 50 tys. zł;

remont zabytkowego budynku kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Ruskowie – wymiana tynków wewnętrznych z malowaniem oraz roboty elektryczne – 130 tys. zł;

prace ratunkowe zabytkowego budynku rządcówki w Huszlewie w zakresie: remont stropu, wymiana odtworzeniowa stolarki okiennej, kompleksowy remont elewacji – 60 tys. zł;

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach – 70 tys. zł;

remont głównego dachu i komina na zabytkowym budynku dworu mieszkalnego w Hruszniewie – 60 tys. zł;

remont dachu zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Mostowie – 70 tys. zł;

prace remontowo konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowym budynku pałacu w Mężeninie – 90 tys. zł.

Materiał sponsorowany.

Reklama
Poprzedni artykułZadbają o zabytki
Następny artykułMazowsze. Wiadomości z regionu