Nasza Najbliższa

0
209

Pasjonaci historii i Ziemi Sarnackiej spotkają się na konferencji naukowej ph. „Nasza Najbliższa”. Wydarzenie zaplanowane na 5 czerwca pozwoli na przybliżenie mało znanych dotąd faktów historycznych dotyczących wspominanych terenów, a także ciekawych informacji na tematy związane z życiem społeczności lokalnej i ważnych wydarzeń w których miejscowi uczestniczyli na przełomie wieków. 

– Aby przybliżyć informacje o naszej małej ojczyźnie, ludziach, jacy się tu przewinęli i ważnych wydarzeniach, zapraszam na konferencję ph. „Nasza Najbliższa”, podczas której będzie można wysłuchać jedenastu referatów. Ponieważ przez ostatnie dwa lata nie mogliśmy organizować spotkań, dlatego też w referatach zobaczymy przekrój najciekawszych artykułów jakie drukowane zostały na łamach Rocznika Ziemi Sarnackiej w tomach III – V.  – zaprasza na wydarzenie dyrektor miejscowej Biblioteki Publicznej, Violetta Zawadka.

Reklama

W programie znalazł się odczyt prof. Joanny Kalagi – archeologa, badaczki dziejów osadnictwa wczesnosłowiańskiego na obszarze dorzecza Bugu, Krzny i Liwca. Tematem wystąpienia będzie  osadnictwo słowiańskie na terenie gminy na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia naszej ery.  Nie zabraknie też wystąpienia pracownika generalnej dyrekcji Lasów Państwowych – Rafała Zubkowicza, który przedstawi referat nt.  „Bożnice, mykwa i kirkut. Obiekty gminy wyznaniowej żydowskiej w Sarnakach”. Kolejnym prelegentem będzie dr. Marcin Urynowicz – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, który opowie o największym zbiorze wspomnień z przedwojennych Sarnak – czyli „Księdze Pamięci Sarnak” – w której zawarte są opowieści z czasów dwudziestolecia międzywojennego sarnackich Żydów ocalałych z Holokaustu. Natomiast o  historii sarnackiego chóru parafialnego opowie Agata Wasilewska – emerytowana nauczycielka i dyrektor szkoły w Sarnakach, z pasji historyk – regionalista.

Kolejnym wystąpieniem będzie opowieść Wioletty Dziwińskiej –  studentki Wojskowej Akademii Technicznej – na temat rektoratu w Litewnikach. O formach ochrony środowiska na terenie gminy opowie Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki Andrzej Wybranowski. Nie zabraknie też odczytu dyrektora Muzeum Okręgowego w Siedlcach, pochodzącego z Hołowczyc – Sławomira Kordaczuka, który kilkadziesiąt lat swego życia poświęcił na poszukiwanie pozostałości po niemieckich próbach z bronią rakietową na Podlasiu, efekty swej pracy przedstawi w referacie na temat Akcji V-2 w rejonie Sarnak w 1944 roku. Temat ten zreferuje również dr Rafał Dmowski z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Badacz przedstawi postać działacza wywiadu AK Mariana Kordzika – człowieka, który wpłynął na losy świata.

O przymusowych wysiedleniach ludności ukraińskiej, jakie miały miejsce siedemdziesiąt pięć lat temu przypomni nauczyciel szkoły w Sarnakach, dr Rafał Dydycz w referacie pt. „Akcja Wisła na terenie gminy Sarnaki”. Kolejnym prelegentem będzie Joanna Lutkiewicz, pracująca na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilengo w Sarnakach. Opowie ona o Urzędach Stanu Cywilnego na obszarze obecnej gminy Sarnaki od roku 1946 do dnia dzisiejszego. O ich rozmieszczeniu, zasięgu, działalności oraz wybitnych pracownikach.

Swoistym podsumowaniem spotkania z „Naszą Najbliższą” będzie wystąpienie, w którym pochodzący z Mierzwic językoznawca, Łukasz A. Wawryniuk przybliży pochodzenie nazw miejscowości gminy Sarnaki. W swej prelekcji opowie o historii i znaczeniu nazw miejscowości od Borsuk po Rzewuszki.

Spotkanie tradycyjnie zakończy dyskusja, a uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć wystawę przygotowaną przez Nadleśnictwo Sarnaki, wystawę prac Joanny Daniluk, a także wystawę militariów z kolekcji Wojciecha Bronisza.

Reklama
Poprzedni artykułSuperwtorek w kinie Helios – bilety w supercenie!
Następny artykułZ tamtej strony Buga Panna do mnie mruga