Nadali tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sarnaki

0
283

Miejscowi radni po raz drugi w historii nadali uchwałą tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sarnaki. Do docenionego kilka lat temu biskupa seniora Antoniego Pacyfika Dydycza dołączył płk Janusz Wiktor Nowosielski – popularyzator dziejów Sarnak, regionalista i badacz.

Reklama

Mszą świętą w intencji pułkownika Nowosielskiego rozpoczęto uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sarnaki, która odbyła się podczas specjalnej sesji rady gminy w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2. W wydarzeniu uczestniczyła Cecylia Nowosielska – wdowa po pułkowniku – to ona z  rąk wójta Grzegorza Arasymowicza i przewodniczącej rady gminy Justyny Filipiuk odebrała stosowną legitymację.

Pułkownik Janusz Wiktor Nowosielski urodził się 6 III 1939 w Sarnakach. Ukończył 3-letnią Oficerską Szkołę Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Był autorem dwóch projektów racjonalizatorskich związanych z zabudową czołgów, kilkunastu publikacji z zakresu popularyzacji techniki oraz ok. 40 prac naukowo -badawczych na temat sprzętu pancernego. Był też wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia. Otrzymał m.in. Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (1981), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), Odznakę „Zasłużony Pracownik Informacji Naukowo-Technicznej” (1987), Złoty Krzyż Zasługi (1996), ale także Odznakę „Za zasługi dla województwa siedleckiego” (1982), medal 40 lat Muzeum Regionalnego w Siedlcach (2007), czy wyróżnienie „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej” (2007) przyznawane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej.

Mieszkańcom Sarnak dał się poznać jako dociekliwy badacz dziejów regionalnych. – Spędził dziesiątki godzin w różnych archiwach, rozmawiał z setkami ludzi, korespondował, telefonował, odwiedzał kolejne miejsca, kupował tematyczne książki i opracowania, kopiował artykuły, skanował stare zdjęcia – i wykonywał tysiące notatek. Był tytanem pracy. Zgromadzone przez niego materiały zajmowały regał na całej ścianie w mieszkaniu, stały uporządkowane wokół biurka, w teczkach, segregatorach, pudełkach. W końcu część tego bogactwa przewoził na Podlasie i martwił się, jak to przechowywać. W Sarnakach często można było go spotkać na cmentarzu, gdzie znał każdy zakamarek i o spoczywających tam ludziach potrafił opowiadać jak o bliskich krewnych czy przyjaciołach. Odwiedzał starszych mieszkańców Sarnak i okolic, wypytywał o dawne czasy, konfrontował różne opowieści z tym, co znalazł w dokumentach, archiwach – wspomina Agata Wasilewska, autorka biografii płk Janusza Wiktora Nowosielskiego.

Nowosielski pasją do odkrywania historii najbliższej zarażał innych ale też z radością dzielił się swoją wiedzą i dokonanymi odkryciami. Był autorem wielu obszernych opracowań, referatów i odczytów z zakresu tematyki regionalnej, skupionej szczególnie wokół Ziemi Sarnackiej i Łosickiej. Nie dziwi zatem fakt, że radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu mu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sarnaki.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji i mieszkańcy. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Agata Wasilewska, dyrektorka szkoły Barbara Michoń, wdowa po uhonorowanym Cecylia Nowosielska, starosta Janusz Kobyliński oraz poseł Riad Haidar. Agata Wasilewska odczytała list przesłany przez Rafała Zubkowicza, który razem z płk. Nowosielskim pracował nad monografią sarnackiego browaru i który jako redaktor Rocznika Ziemi Sarnackiej jest kontynuatorem dzieła pułkownika w zakresie odkrywania i popularyzowania lokalnej historii. Zebrani na uroczystości mogli też obejrzeć wystawę  zdjęć ze zbiorów pułkownika, przekazanych sarnackiej bibliotece przez Cecylię Nowosielską.

Reklama
Poprzedni artykułMikołajki jak z bajki
Następny artykułZabawy u podnóży Olimpu