Na co wydali pieniądze?

0
378

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie łosickim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa.

Oddział neurologiczny mazowieckiego szpitala w Siedlcach w nowej odsłonie

Reklama

Więcej łóżek dla pacjentów, komfortowe pokoje czy nowy sprzęt to tylko kilka udogodnień, w zmodernizowanym oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym – zaznacza marszałek Adam Struzik. – To kolejna inwestycja w szpitalu w Siedlcach. W ostatnich latach pomogliśmy stworzyć m.in. nowoczesny oddział ortopedyczno-urazowy. Jesteśmy także w trakcie modernizacji budynku głównego w Rudce, na którą przeznaczyliśmy aż 30 mln zł. Te inwestycje są przykładem kompleksowego podejścia do służby zdrowia na Mazowszu – dodaje.

W ramach modernizacji zmieniono układ pomieszczeń, dostosowując je do aktualnych przepisów higieniczno- sanitarnych. Zlikwidowano część zbiorowych (dostępnych z korytarza) toalet dla pacjentów i zastąpiono je łazienkami przy salach łóżkowych. Z pomieszczeń oddziału wydzielono izolatki dla pacjentów z obniżoną odpornością. Zmodernizowany oddział został wyposażony w wentylację mechaniczną pozwalającą na właściwą wymianę powietrza w salach oraz utrzymanie optymalnej temperatury.

461 lokalne inwestycje ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

– Również w tym roku kontynuowaliśmy nasze programy wsparcia. Lekko je modyfikujemy, udoskonalamy zgodnie z sugestiami samorządów. To w końcu wsparcie, które trafia do mieszkańców, a któż lepiej zna ich potrzeby, jeśli nie samorządowcy, którzy na co dzień rozmawiają z mieszkańcami swoich społeczności – zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie siedleckim zrealizowanych zostało aż 461 inwestycje z czego 44 w powiecie łosickim. To między innymi wsparcie z:

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 5 inwestycji

 • przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Czuchów – Platerów i drogi powiatowej Platerów – Mężenin – 2 mln zł;
 • wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Próchenkach – 225 tys. zł;
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Olszanka poprzez budowę studni głębinowej na stacji wodociągowej w Próchenkach – 150 tys. zł;
 • budowa budynku strażnicy OSP ze świetlicą wiejską w Bejdach – 219 tys. zł;
 • budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie gminy Łosice – 3,3 mln zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 5 inwestycji

 • przebudowa (modernizacja) boiska wielofunkcyjnego w Mostowie – 80 tys. zł;
 • modernizacja boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Starych Szpakach – 80 tys. zł;
 • remont sali gier zespołowych w Zespole Szkół nr 3 RCKU w Łosicach – 60 tys. zł;
 • modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Łosicach – 100 tys.  zł;
 • modernizacja istniejącej bieżni na stadionie sportowym w Platerowie polegająca na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej – 156,3 tys. zł.

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 10 inwestycji

 • OSP Huszlew – modernizacja strażnicy – 10 tys. zł;
 • OSP Mostów – nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą– 80 tys. zł;
 • OSP Niemojki – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Niemojki – nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą– 80 tys. zł;
 • OSP Olszanka – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Platerów – sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;
 • OSP Lipno – modernizacja strażnicy – 15 tys. zł;
 • OSP Hołowczyce – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Nowa Kornica – modernizacja strażnicy – 15 tys. zł;
 • OSP Wyrzyki – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 11,4  tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE16 Inwestycji

 • wymiana dachu w Świetlicy wiejskiej w Ławach – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu wokół stawu w Nieznankach – 10 tys. zł;
 • budowa placu zabaw w miejscowości Szańków – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szańków Kolonia – 10 tys. zł;
 • zakup kontenera na potrzeby socjalno-kulturalne mieszkańców sołectwa Niemojki Stacja – 10  tys. zł;
 • zakup namiotów wystawienniczych dla miejscowości Jeziory – 10 tys. zł;
 • modernizacja części budynku po starej szkole podstawowej w Starych Łepkach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – 10 tys. zł;
 • zakup lamp solarnych energooszczędnych ulicznych w Radlni – 9,9 tys. zł;
 • montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Bolesty – 9,9 tys. zł;
 • zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wyczółki – 10 tys. zł;
 • ułożenie chodnika przy drodze gminnej w Hadynowie – 10 tys. zł;
 • wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chłopków – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską w Ostromęczynie – 10 tys. zł;
 • budowa chodnika w miejscowości Czuchów – 10 tys. zł;
 • modernizacja budynku OSP w Rzewuszkach poprzez wykonanie ocieplenia i elewacji – 10 tys. zł;
 • modernizacja strażnicy OSP w Rudce obejmująca wymianę podłogi – 10 tys. zł.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – 4 inwestycje

 • uzupełnienie nasadzeń poprawiających jakość powietrza w miejscowości Stara Kornica – 22  tys. zł;
 • inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Olszanka – 4,4 tys. zł;
 • inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Łosice –36,7 tys. zł;
 • Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na obszarze całej gminy Huszlew – 4,4 tys. zł.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 4 inwestycje

 • generalny remont zabytkowych organów w Kościele pw. Św. Stanisława Bpa w Sarnakach – 80 tys. zł;
 • wymiana stolarki okiennej oraz odnowienie stolarki drzwiowej (drzwi głównych oraz drzwi do zakrystii) w Kościele Pw. Św. Piotra i Pawła w Niemojkach – 120 tys. zł;
 • renowacja i odtworzenie nieczynnego cmentarza prawosławnego z XIX wieku w Starej Kornicy wraz z drzewostanem – 80 tys. zł;
 • remont części dachu i komina na zabytkowym budynku dworu mieszkalnego w Hruszniewie – Kolonii – 90 tys. zł.

ZDROWIE – 22 inwestycje ze wsparciem samorządu województwa

Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc w tym roku było wiele inwestycji w placówkach medycznych. Dotyczy to również regionu siedleckiego. – W subregionie siedleckim środki otrzymał szpital wojewódzki w Siedlcach, szpital w Rudce oraz siedlecki Meditrans. Wyszliśmy także naprzeciw oczekiwaniom samorządów lokalnych w związku z trwającą pandemią, i przekazaliśmy kolejny niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej – dodaje.

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie siedleckim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczyły ponad 54 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie siedleckim trafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z subregionu siedleckiego otrzymały już 379 sztuk aparatury medycznej, ponad 1,2 tys. sztuki wyposażenia, 3,6 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 28 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Tegoroczne inwestycje zdrowotne to:

 • budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie – 57,2 tys. zł;
 • modernizacja budynku D wraz z częściową jego rozbiórką w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie – 786,7 tys. zł;
 • modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na archiwum zakładowe Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie – 507,5 tys. zł;
 • modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie – 255 tys. zł;
 • adaptacja budynku administracyjno-technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – 77,5 tys. zł;
 • doposażenie bloku operacyjnego w sprzęt do zabiegów endoskopowych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 1,5 mln zł;
 • doposażenie bloku operacyjnego w sprzęt informatyczny do urządzeń endoskopowych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 379,5 tys. zł;
 • modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce – 30 mln zł;
 • modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z pododdziałem udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 8,3 mln zł
 • modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 602,7 tys. zł;
 • przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – 39,8 tys. zł;
 • rejestracja, obserwacja, opieka – transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – 212,7 tys. zł;
 • rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 429,7 tys. zł;
 • tężnia Solna w Parku Krajobrazowym w szpitalu w Rudce – 495 tys. zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 5 mln zł;
 • wymiana wyposażenia diagnostycznego Pracowni Endoskopowej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 1,8 mln zł;
 • zakup aparatu do pomiaru potencjałów wywołanych (ABR) dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 160,5 tys. zł;
 • zakup niezbędnego sprzętu oraz aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 266,7 tys. zł;
 • dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach – rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii – 976 tys. zł;
 • budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach – 658,9 tys. zł;
 • zakup karetki bariatrycznej dla regionu siedleckiego ,,RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach – 750 tys. zł;
 • zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach – 600 tys. zł.

DROGI – 8 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie są środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu siedleckiego trafiło ponad 33,6 mln zł. Najważniejsze inwestycje to:

 • DW 698 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odc. Stok Lacki – Wyczółki od km 6+483 do km 8+289 – etap II i od km 8+289 do km 10+595 – etap III w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią – 11,3 mln zł;
 • DW 698 poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w miejscowości Łosice – 15,2 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego wmiejscowości Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – 1 mln zł;
 • przebudowa dr. 811 w miejscowości Chybów od km 0+455 do km 1+438 – 266 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 33+553 do km 34+400 wraz z rondem w miejscowości Seroczyn – 1,2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 18+940 do km 21+840 w miejscowościach Ostrów i Podwierzbie – 2, 3 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 18+478 do km 19+389 w miejscowości Pilawa – 1,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 697 od km 11+458 do km 12+523 przejście przez miejscowość Grębków – 780,8 tys. zł.

KULTURA – 4 inwestycje ze wsparciem samorządu województwa

Na rozbudowę, modernizację i rozwój kultury w subregionie siedleckim władze Mazowsza przeznaczyły ponad 416 tys. zł. Największe inwestycje zrealizowane w tym roku to:

 • uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie – 5 tys. zł;
 • zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy 1,1 tys. zł;
 • budowa obiektu wystawienniczo – edukacyjnego w Muzeum Treblinka – 110 tys. zł;
 • budowa budynku administracyjno-biurowego w Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie – 300 tys. zł.

* Dane (stan na 17.12.2021 r.).

Materiał sponsorowany

Reklama
Poprzedni artykułMazowsze. Wiadomości z regionu
Następny artykułUroczysta gala podsumowująca XXVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romualda III Mikoszewskiego ph. „Ziemia najbliższa”