Mieszkańcy uprali 160 kocy, zostało drugie tyle

0
551

Mieszkańcy piorą koce, uczniowie naprawiają stare kanadyjki, trwa ciągła zbiórka darów, równolegle szuka się dodatkowych łóżek, pościeli, ręczników i wszystkiego co mogłoby pomóc w organizacji bazy noclegowej dla uchodźców na terenie powiatu. Sytuację tymczasowo ratuje sprzęt przejęty ze zlikwidowanego Centralnego Ośrodka Ratowniczo – Technicznego ZHP w Łosicach i łóżka przekazane przez wojsko, jednak to tylko kropla w morzu potrzeb.

– Szefowie Obrony Cywilnej powiatu i gminy nie dysponują własnym sprzętem kwaterunkowym, sprzętem obrony cywilnej na potrzeby ochrony ludności w sytuacji zagrożenia kryzysowego i prowadzenia ewakuacji ludności ze strefy zagrożenia – informuje Roman Kasprowicz, Komendant Związku Drużyn ZHP,  Kierownik Harcerskiego Klubu Łączności ZHP w Łosicach i Podinspektor ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Łosicach.

Reklama

Z uwagi na to, harcmistrz Roman Kasprowicz poczynił starania by Związek Drużyn ZHP w Łosicach organizacyjne podległy pod hufiec ZHP w Siedlcach udostępnił sprzęt kwaterunkowy, obrony cywilnej który przejął w 2003 r. po zlikwidowanym Centralnym Ośrodku Ratowniczo – Technicznym ZHP w Łosicach. Mimo, że  udało się wprawdzie przejąć cześć wyposażenia sprzętu obrony cywilnej, jednak ze względu na to, że był on magazynowany w nieodpowiednich warunkach teraz wymaga gruntownej naprawy i wyczyszczenia.

– Dzięki ofiarności mieszkańców miasta i gminy Łosice w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy uprano już około 160 szt. koców szarych wojskowych. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Łosicach podczas praktycznej nauki zawodu wyremontowali część łóżek kanadyjek w ilości 60 szt. Istnieje możliwość dalszego remontu pozostałych łóżek, jednak należy wymienić 60 leżysk – koszt takiego leżyska oscyluje w granicach 90-100 zł. Młodzież szkolna z Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach czyści i myje wyposażenie obrony cywilnej, które zostanie wykorzystane do organizacji: zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodzącej – wylicza Roman Kasprowicz.

Podinspektor informuje również o tym, że na stanie pozostało do uprania około 170 szt. koców kolorowych – które są nieco łatwiejsze w praniu od koców wojskowych. Pranie koców i pościeli koordynowane jest przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, telefon 83 3571942 (osoby chętne mogą zgłaszać się pod tym numerem telefonu).

Zlikwidowany Ośrodek stanowił centralną bazę techniczno – materiałową Harcerskich Grup Ratowniczych (HGR) oraz Harcerskich Klubów Łączności działających na terenie kraju. Harcerze z HGR w tym łosiccy łącznościowcy uczestniczyli wielokrotnie w ćwiczeniach organów i formacji Obrony Cywilnej na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnych demonstrując wysoki sprawdzian gotowości pomocy rządowym służbom działającym w sytuacjach kryzysowych.

– Po decyzjach rządowych MON i innych agend rządowych, likwidacji urzędu Szefa Obrony Cywilnej Kraju i przyjęciu zadań w zakresie OC przez Komendanta Głównego PSP odmówiono dalszego finansowania działania CORT w Łosicach co doprowadziło do likwidacji łosickiego Ośrodka i HGR w większości hufców ZHP na terenie kraju. W szkołach zlikwidowano przedmiot przysposobienie obronne. Toczące się działania zbrojne na terenie Ukrainy i towarzysząca im migracja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pokazała, że obrona cywilna w RP pozostaje taką jedynie na papierze i nie jest gotowa do organizacji ochrony ludności w czasie zagrożenia i wojny – dodaje Roman Kasprowicz

Reklama
Poprzedni artykułZ życzliwością i wsparciem przyjmujemy uchodźców
Następny artykułSerwis i naprawa wyposażenia siłowni oraz klubów fitness