Łosice przystąpiły do programu dystrybucji i sprzedaży węgla

0
442
KOMUNIKAT PRASOWY, 6 grudnia 2022 r. Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

W województwie mazowieckim do programu dystrybucji taniego węgla wśród swoich mieszkańców przystąpiły wszystkie gminy to jest 314. 231 podpisało już odpowiednie umowy. Oznacza to, że mieszkańcy albo już mogą kupować tani węgiel, albo ten węgiel pojawi się u nich lada dzień.

– Jest to paliwo o dobrych parametrach. Pochodzi ze sprawdzonych źródeł, a jego jakość jest dokładnie sprawdzana i certyfikowana – mówi Karol Rabenda.

Reklama

Wiceminister aktywów państwowych informuje, że w całej Polsce umowy na dystrybucję węgla podpisało już w sumie 2100 samorządów. To około 90 proc. gmin, które zgłosiły chęć udziału w programie. Do mieszkańców trafiło już ćwierć miliona ton węgla. – W najbliższym czasie wolumen ten będzie znacząco wzrastać. System dystrybucji działa już na pełnych obrotach i spodziewamy się, że w najbliższym czasie będzie przyspieszać – podkreśla Karol Rabenda.

W całej Polsce zapotrzebowanie na węgiel zgłosiło prawie 2400 samorządów. W 651 gminach zrealizowano już pierwszą dostawę. – Zostało nam około 200 gmin, z którymi ciągle rozmawiamy. Ich mieszkańcy nie muszą się niepokoić. Nawet jeśli jakaś gmina nie podpisze umowy, mamy mechanizmy, by mieszkańcom i tak węgiel dostarczyć – podkreśla wiceminister aktywów. Karol Rabenda zapewnia również, że węgla na pewno nie zabraknie.

Do tej pory do kraju sprowadzono już 12 milionów ton węgla. Do końca roku w Polsce pojawi się kolejne 2 mln ton, a w przyszłym roku następne 5 mln ton. – To oczywiście węgiel, który należy jeszcze przesiać, ale to zabezpiecza w pełni nasze zapotrzebowanie – dodaje.

Ustawa węglowa umożliwia gminom zakup węgla od spółek importujących surowiec w cenie 1500 zł brutto za tonę. Gmina sprzedaje zaś paliwo swoim mieszkańcom po maksymalnie 2000 zł brutto za tonę. 500 zł to bufor na pokrycie kosztów transportu, składowania czy obsługi procesu dystrybucji.

– Jeśli mieszkaniec gminy nie kupi półtorej tony w tym roku, to ta ilość nie przepada lecz przechodzi na przyszły rok. Limit 3 ton paliwa na gospodarstwo będzie więc dostępny do końca kwietnia – podkreśla wiceminister Karol Rabenda.


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), informujemy o przystąpieniu przez Miasto i Gminę Łosice do dystrybucji i sprzedaży węgla. Gmina po zebraniu odpowiedniej ilości wniosków na dany rodzaj paliwa stałego dokona jego zakupu.

W Łosicach wnioski składać można papierowo w siedzibie urzędu, oraz elektronicznie, po uprzednim opatrzeniu wniosku podpisem kwalifikowalnym. Cena zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla) dla gospodarstwa domowego wynosi 2000 zł brutto za tonę.

W tę cenę nie jest wliczony koszt transportu węgla z miejsca jego składowania na terenie gminy do gospodarstwa domowego. Wydatek ten pokrywają mieszkańcy we własnym zakresie.

Uprawnioną do zakupu węgla po preferencyjnej cenie jest osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która otrzymała dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono jej wniosek o wypłatę dodatku węglowego, nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego,  ale w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zgłosiła źródło ciepła opalane węglem.

W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach:

  1. 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.
  2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zakup preferencyjny nie przysługuje osobie z gospodarstwa domowego, które w sezonie grzewczym 2022-2023 dokonało zakupu paliwa stałego po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), tj.:

-1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.;
-3 tony do 30 kwietnia 2023 r.

wniosek_o_zakup_preferencyjny_paliwa_stalego_dla_gospodarstwa_domowego

Źródło

Reklama
Poprzedni artykułKino Kobiet
Następny artykułMiasto i gmina Łosice liderem powiatowym