Dyspozytornie medyczne w województwie mazowieckim – podsumowanie działań w 2021 r.

0
89

Mija rok odkąd Wojewoda Mazowiecki odpowiada za funkcjonowanie dyspozytorni medycznych w województwie mazowieckim. W 2021 roku dyspozytornie w: Warszawie, Radomiu i Siedlcach  odebrały prawie milion połączeń, średnio podczas dnia dyspozytorzy odbierali ich ok. 2 tys. Uruchomiono bezpieczną, kodowaną cyfrowo łączność radiową pomiędzy Zespołami Ratownictwa Medycznego a dyspozytorami medycznymi, z uwzględnieniem szpitalnych oddziałów ratunkowych. To tylko niektóre elementy funkcjonowania dyspozytorni medycznych w 2021 r. Rok pracy dyspozytorni podsumował Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki.

­– Mimo trudnego czasu pandemii w dyspozytorni wprowadzono wiele usprawnień. Wzmocniono bezpieczeństwo informatyczne, zwiększono obsadę dyspozytorów, przeprowadzono szereg szkoleń. Natomiast  nic się nie zmieniło  z punktu widzenia osoby dzwoniącej na pogotowie ratunkowe i potrzebującej nagłej pomocy.  Tak jak wielokrotnie podkreślałem, w obecnym systemie nie ma znaczenia lokalizacja osoby, która kieruje zespołem ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia.  Jest to możliwe dzięki jednolitemu dla całej Polski systemowi informatycznemu. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim dyspozytorom za ich ogrom pracy i wysiłek. – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Reklama

Ratownictwo medyczne w liczbach

 • 948 444 odebranych połączeń (w 2020 r. 797 607)
 • Liczba zgłoszeń zakończonych zadysponowaniem ZRM – 406 294
 • 31 stanowisk dyspozytorów medycznych
 • 133 miejsca wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego
 • 202 Zespoły Ratownictwa Medycznego nadzorowane przez dyspozytorów
 • W 2021 r. z budżetu Wojewody Mazowieckiego zostało przeznaczone prawie 300 mln zł na ratownictwo medyczne w województwie mazowieckim. W 2022 r. planowane jest przekazanie ponad 350 mln zł.
 • Prawie 23 mln zł przeznaczonych na funkcjonowanie dyspozytorni medycznych w województwie mazowieckim w 2021 r. W roku 2022 planowane jest przeznaczenie prawie 27 mln zł na funkcjonowanie dyspozytorni medycznych

Dyspozytornia medyczna w Warszawie:

 • Prawie pół miliona odebranych połączeń
 • Ponad 220 tys. zgłoszeń zakończonych zadysponowaniem Zespołu Ratownictwa Medycznego
 • 15 dyspozytorów medycznych wykonujących zadania w dyspozytorni w Warszawie

Dyspozytornia medyczna w Siedlcach:

 • Prawie 200 tys. odebranych połączeń
 • Prawie 60 tys. zgłoszeń zakończonych zadysponowaniem Zespołu Ratownictwa Medycznego
 • 6 dyspozytorów medycznych wykonujących zadania w dyspozytorni w Siedlcach

Dyspozytornia medyczna w Radomiu:

 • Prawie 300 tys. odebranych połączeń
 • Ponad 120 tys. zgłoszeń zakończonych zadysponowaniem Zespołu Ratownictwa Medycznego
 • 10 dyspozytorów medycznych wykonujących zadania w dyspozytorni w Radomiu

Należy podkreślić, że każdej doby pełni dyżur Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego (WKRM), pracując w systemie SWD PRM, dzięki czemu ma możliwość bieżącego podglądu pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego z uwzględnieniem lokalizacji GPS. WKRM także wspomaga pracę zespołów ratownictwa medycznego i podejmuje interwencję we wszelkich trudnych przypadkach. W razie potrzeby dokonuje rozmieszczenia zespołów tak, aby w każdym miejscu zabezpieczyć świadczenia, w ich realizacji uczestniczą również zespoły współpracujące z państwowym systemem ratownictwa. Ponadto WKRM ma uprawnienia w zakresie podglądu oraz rezerwacji wolnych miejsc w szpitalach.

Praca dyspozytora medycznego

Dyspozytorzy medyczni na bieżąco są szkoleni, aby regularnie podnosić umiejętności zawodowe. Od stycznia brali udział w cyklicznych szkoleniach z zakresu m.in.:

 • procedury przyjmowania wezwań, kultury wypowiedzi dyspozytorów medycznych, procedury wspomagające podjęcie decyzji, kursów specjalistycznych z zakresu neurologii
  i kardiologii w pracy dyspozytora.

Dyspozytorzy od kwietnia br., w ramach uściślania współpracy, biorą udział również
w szkoleniach z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

W roku 2021 dyspozytorzy rozpoczęli również kursy językowe m.in. j. angielskiego. Kursy te są kontynuowane w roku obecnym. Ponadto, na 2022 r. jest zaplanowany kolejny cykl szkoleń m. in. kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych, dalszy ciąg szkoleń z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, czy cykl seminariów.

Ponadto, w celu zapewnienia jak najwyższego komfortu pracy i minimalizowania stresu, dyspozytorzy medyczni objęci są opieką psychologa i biorą udział w zajęciach terapeutycznych.

Do zadań dyspozytorów medycznych należy m.in. odbieranie powiadomień o zdarzeniach oraz zgłoszeń alarmowych kierowanych z numeru alarmowego 112, a także dysponowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia w ramach obsługiwanego rejonu operacyjnego. Praca dyspozytora jest bardzo wymagająca i obarczona ogromnym stresem, dlatego MUW dokłada starań, aby w procesie rekrutacji dobierać pracowników nie tylko z odpowiednimi kwalifikacjami, ale również ze zdolnością komunikacji interpersonalnej, gotowych do ciągłego szkolenia się. W procesie tym zawsze bierze udział psycholog dyspozytorni medycznej.

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Dyspozytornie, które funkcjonują w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego obsługują zgłoszenia za pomocą jednolitego dla całej Polski systemu informatycznego (System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego). SWD PRM służy do obsługi zgłoszeń przez dyspozytora medycznego oraz realizacji zleceń przez zespoły ratownictwa medycznego. Udostępnia informacje m.in. o lokalizacji osoby wzywającej, lokalizacji na mapie wprowadzonego adresu, wolnym zespole ratownictwa medycznego. System Wspomagania Dowodzenia umożliwia dysponowanie karetek spoza własnego województwa w sytuacji braku innego wolnego zespołu ratownictwa medycznego. Ponadto dyspozytornia medyczna w Warszawie jest wyznaczona jako wiodąca do odbierania zgłoszeń w zastępstwie innych województw. Łącznie dyspozytornie mazowieckie odebrały w zastępstwie za dyspozytornie z innych województw 91 tys. zgłoszeń.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Reklama
Poprzedni artykułW kamasze zamiast na narty, czyli ferie u mazowieckich terytorialsów
Następny artykułZima w mieście