Rozpoczecie realizacji programu Zaplanuj Swoją Przyszłość

0
3

21 listopada 2011r. Związek Biur Porad Obywatelskich rozpoczął realizację programu Zaplanuj Swoją Przyszłość. Program będzie wdrażany we współpracy z Microfinance Centre i Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy, dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Citi Foundation.

Projekt jest adresowany do osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Jego celem jest podniesienie stanu wiedzy finansowej w tej grupie oraz poprawa warunków życia i sytuacji ekonomicznej osób, które wezmą udział w programie.

Reklama

Od 5 grudnia 2011 roku do 15 marca 2012 roku osoby niezamożne, zainteresowane udziałem w programie, w siedzibach Biur Porad Obywatelskich będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji oraz treningów prowadzonych przez doradców tych placówek. Konsultacje będą prowadzone w Krakowie, Łodzi, Łomży, Łosicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Rudzie Śląskiej, Wałbrzychu, Warszawie, Zabrzu i Zielonej Górze. Biura Porad Obywatelskich uczestniczące w programie są zrzeszone w Związku Biur Porad Obywatelskich.

Udzielanie konsultacji zostanie poprzedzone przeszkoleniem doradców Biur Porad Obywatelskich w zakresie edukacji finansowej dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej. Doradcy otrzymają również materiały pomocne w prowadzeniu konsultacji.
Program jest szczególnie istotny w obliczu drugiej fali światowego kryzysu finansowego, którego koszty w znacznym stopniu będą ponosić grupy niezamożne. Program może je przygotować do radzenia sobie w trudnych czasach.

Informacji udziela ŁSIS Łosice ul. PIŁSUDSKIEGO 6 II piętro pokój nr. 49

BIURO PORAD OBYWATELSKICH
Poniedziałki od godz. 12 do godz. 14
Środy od godz. 12 do godz. 14

Żródło: powiat.losice.pl

Reklama
Poprzedni artykułOtwarcie wystawy Macieja Falkiewicza w Galerii na Poddaszu
Następny artykułVIII Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych