PUP Łosice.Kolejny nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

1
24

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnychbędących w szczególnej sytuacji na rynku pracy na podstawie art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późń. zm.).

Wnioski przyjmowane będą w terminie: od dnia 10.07.2013 r. do odwołania
w siedzibie Urzędu – I piętro, pokój nr 52.

Reklama

Ze względu na konieczność osiągnięcia wymaganej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej efektywności zatrudnieniowej preferowane będą Wnioski Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie bezrobotnego po zakończonym stażu.

Mając na uwadze powyższe Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach zaprasza Organizatorów do składania Wniosków oraz osoby bezrobotne ubiegające się o skierowanie na staż o zgłaszanie się do pośredników pracy.

Obowiązujący formularz Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych oraz Regulamin organizowania oraz odbywania stażu dostępny jest do pobrania poniżej oraz w siedzibie Urzędu – I piętro, pokój nr 52.

 

Reklama
Poprzedni artykułPotrącenie pieszego!!
Następny artykułŁosickie kino.Nie u nas projekcje cyfrowe.

1 KOMENTARZ

  1. Staż pół/rok, zatrudnienie na miesiąc, wyrzucenie, następny na staż…

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.