Prawie 60 projektów w powiecie łosickim ze wsparciem sejmiku Mazowsza

0
307

Ruszyło rekordowe wsparcie Sejmiku Województwa Mazowieckiego dla samorządów i organizacji pozarządowych z Mazowsza. Dziś umowy z beneficjentami z powiatu łosickiego podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. W sumie będzie to blisko 60 inwestycji, na które władze regionu przeznaczyły ponad 5,4 mln zł. Pieniądze z programów wsparcia umożliwią inwestycje w świetlicach wiejskich, budowę i remont obiektów sportowych, zakup wozów bojowych i remont strażnic OSP, budowę chodników i placów zabaw czy realizację projektów proekologicznych. 

W tym roku samorząd województwa realizuje 22 autorskie zadania i programy wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie inwestycji ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Na realizację programów wsparcia Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 1 mld zł

Reklama

Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, programy wsparcia to ogromna pomoc dla społeczności lokalnych na całym Mazowszu. – Podczas spotkań z samorządowcami często słyszę, że bez naszej pomocy finansowej te inwestycje nie miałyby szans na realizację. Dlatego ciągle zwiększamy środki na programy wsparcia. W tym roku jest to ponad miliard złotych. Do tej pory rozstrzygnęliśmy już nabory do 13 z 22 programów wsparcia.

W powiecie łosickim dofinansowanie z 9 programów wsparcia otrzymało blisko 60 projektów. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc podkreśla, że jest to duża pomoc dla samorządów lokalnych. – Dofinansowujemy wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji: od obiektów sportowych, takich jak boiska, hale czy skateparki, przez projekty ekologiczne, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, aż po wozy strażackie dla druhów czy remonty strażnic OSP. Na naszą pomoc mogą liczyć także inicjatywy związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt.

Ponad 1 mln zł na boiska i hale sportowe 

Od lat sejmik Mazowsza dofinansowuje obiekty sportowe w całym regionie. W tym roku w ramach programu „Mazowsze dla sportu” wsparcie otrzymało 6 projektów sportowych w powiecie łosickim. Łącznie trafi do nich ponad 1 mln zł

Beneficjent Powiat Nazwa zadania Kwota dofinansowania
Gmina Olszanka Łosicki Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Olszanka 65 590 
Gmina Huszlew Łosicki  Przebudowa (modernizacja) boiska przy Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie 226 730 
Gmina Platerów Łosicki Budowa kortu tenisowego w miejscowości Platerów 143 680 
Gmina Sarnaki Łosicki Budowa skateparku w miejscowości Sarnaki 225 920 
Powiat Łosicki Łosicki Modernizacja kortu tenisowego Zespołu Szkół nr 1 Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach 119 991 
Miasto i Gmina Łosice Łosicki Budowa boiska w Mieście i Gminie Łosice 226 727 

15 projektów strażackich z dofinansowaniem 

„Mazowsze dla straży pożarnych” to program, w ramach którego sejmik Mazowsza dofinansowuje ochotnicze straże pożarne z całego regionu. Tegoroczne wsparcie dla OSP z powiatu łosickiego to prawie 600 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remonty i modernizację budynków strażnic czy zakup wyposażenia. 

Beneficjent OSP Nazwa zadania Kwota dofinansowania
Gmina Huszlew Dziadkowskie modernizacja strażnicy 30 000,00 zł
OSP Huszlew wyposażenie 12 250,00 zł
OSP Dziadkowskie wyposażenie 15 000,00 zł
OSP Kownaty wyposażenie 3 750,00 zł
OSP Mostów wyposażenie 9 000,00 zł
Gmina Olszanka Bejdy  modernizacja strażnicy 40 000,00 zł
OSP Pietrusy wyposażenie 1 300,00 zł
Gmina Platerów Mężenin remont strażnicy 40 000,00 zł
OSP Platerów nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 150 000,00 zł
Gmina Sarnaki Stare Litewniki modernizacja strażnicy 40 000,00 zł
OSP Serpelice wyposażenie 21 615,00 zł
Gmina Stara Kornica OSP Nowa Kornica nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 150 000,00 zł
Miasto i Gmina Łosice Niemojki modernizacja strażnicy 40 000,00 zł
OSP Czuchleby wyposażenie 35 000,00 zł
OSP Meszki wyposażenie 5 000,00 zł

Nowe place zabaw, chodniki i oświetlenie

W ramach programu „Mazowsze dla sołectw” na pomoc finansową mogą liczyć niewielkie inwestycje w sołectwach. W tym roku w powiecie łosickim dofinansowanie otrzymało 10 projektów sołeckich na łączną kwotę prawie 180 tys. zł. Dzięki tym środkom zostaną zakupione i zamontowane lampy solarne, zbudowane i wyposażone place zabaw, powstaną siłownie plenerowe, parkingi czy wiaty przystankowe, będą też wyremontowane i zmodernizowane świetlice wiejskie.

Gmina Nazwa zadania Kwota dofinansowania
Huszlew Doposażenie placów rekreacyjnych w miejscowościach Dziadkowskie Folwark i Sewerynów 29 500,00 zł
Huszlew Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ławy 15 000,00 zł
Łosice Budowa parkingu przy Centrum Kulturalno-Oświatowym w Biernatach Średnich 30 000,00 zł
Olszanka Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korczówce 15 000,00 zł
Olszanka Utwardzenie wyjazdu z garażu dla samochodu strażackiego w miejscowości Klimy 15 000,00 zł
Platerów Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mężenin 15 000,00 zł
Platerów Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostromęczyn – Kolonia 15 000,00 zł
Sarnaki Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Hołowczyce 15 000,00 zł
Stara Kornica Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Nowa Kornica 15 000,00 zł
Stara Kornica Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wyrzyki 15 000,00 zł

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” to wsparcie dla gmin na budowę lub remonty świetlic wiejskich, gminnych czy domów kultury. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 6 inwestycji z powiatu łosickiego. Na ich realizację sejmik przeznaczył prawie 900 tys. zł

Beneficjent Nazwa zadania Kwota dofinansowania
Gmina Huszlew Remont świetlicy wiejskiej we wsi Liwki Szlacheckie 200 000,00 zł
Miasto i Gmina Łosice Modernizacja budynku, pełniącego rolę centrum integracyjnego-kulturalnego w Niemojkach  200 000,00 zł
Gmina Olszanka Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Próchenki 40 000,00 zł
Gmina Platerów Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborze 200 000,00 zł
Gmina Sarnaki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bindudze 82 475,00 zł
Gmina Stara Kornica Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Kobylany 157 440,00 zł

W trosce o klimat i czyste powietrze

Sejmik Mazowsza dofinansowuje proekologiczne projekty. W sumie w ramach programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” na terenie powiatu łosickiego pomoc na realizację otrzymało 5 projektów. Łączna wartość dofinansowania z budżetu województwa to 800 tys. zł. Kwoty dofinansowania dla programów:

  • „Mazowsze dla czystego powietrza” – Miasto i Gmina Łosice na zakup mobilnego laboratorium otrzymało 200 tys. zł;
  • „Mazowsze dla klimatu” – 4 projekty, prawie 600 tys. zł dofinansowania.

„Mazowsze dla klimatu”

Beneficjent Nazwa zadania Kwota dofinansowania
Gmina Olszanka Wymiana oświetlenia na terenie gminy Olszanka 138 600,00 zł 
Gmina Huszlew Wymiana opraw oświetlenia drogowego na LED na terenie Gminy Huszlew 200 000,00 zł 
Gmina Sarnaki Budowa tężni solankowej w Starych Mierzwicach 200 000,00 zł 
Powiat łosicki Nasadzenia zieleni przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Łosicach 60 854,00 zł 

Pomoc dla bezdomnych zwierząt 

Mazowieckie gminy i powiaty mogą liczyć na wsparcie sejmiku Mazowsza w zapobieganiu bezdomności zwierząt i utrzymywaniu schronisk. W powiecie łosickim dofinansowanie otrzymało 5 takich projektów. Miasta i gminy dostaną w sumie 55 tys. zł dofinansowania z programu „Mazowsze dla zwierząt”

Beneficjent Nazwa zadnia Kwota dofinansowania 
Gmina Platerów Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Platerów 10 000
Gmina Huszlew Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie HUSZLEW 5 000
Gmina Stara Kornica Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stara Kornica 10 000
Gmina Sarnaki Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sarnaki 10 000
Miasto i Gmina Łosice Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście i Gminie Łosice 20 000

Przebudowa dróg dojazdowych

Radni Mazowsza przyznali dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dawny FOGR). Wsparcie otrzymało 8 inwestycji z powiatu łosickiego. Na ten cel z budżetu województwa przeznaczono prawie 1,4 mln zł

Beneficjent Nazwa zadania Kwota dofinansowania
Gmina Sarnaki Przebudowa drogi gminnej nr 200506W w msc. Zabuże 190 000 zł
Gmina Platerów Przebudowa drogi gminnej nr 200415W w msc. Mężenin-Kolonia od km 0+000 do km 0+600 250 000 zł
Powiat Łosicki Przebudowa drogi powiatowej nr 2046W na odcinku w miejscowości Falatycze 260 000 zł
Powiat Łosicki Przebudowa drogi powiatowej nr 2040W na odcinku w miejscowości Ławy 140 000 zł
Gmina Huszlew Modernizacja dróg gminnych na działkach o nr ew. 360 i 328 w m. Makarówka w gm. Huszlew 60 000 zł
Gmina Stara Kornica Modernizacja drogi gminnej nr 200602W w miejscowości Kazimierzów 190 000 zł
Miasto i Gmina Łosice Rozbudowa drogi gminnej nr 200255W na odc. od km 0+000,00 do km 0+461,00 w m. Niemojki 100 000 zł
Miasto i Gmina Łosice Przebudowa drogi gminnej nr 200276W na odc. od km 0+000,00 do km 0+685,00 w m. Dzięcioły 200 000 zł

Autobus dla Platerowa

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to jeden z nowych programów wsparcia, które w ubiegłym roku były prowadzone w ramach pilotażu. Dzięki niemu gminy z Mazowsza mogą kupić autobusy dowożące uczniów do szkół. W tym roku z pomocy finansowej samorządu Mazowsza skorzystała gmina Platerów, która na ten cel otrzymała 500 tys. zł.

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Fot. Kamil Sakowski/łosice.info

Reklama
Poprzedni artykułSkup Ciągników Rolniczych – Najlepsza Oferta
Następny artykułWspaniałe głosy, niepowtarzalna atmosfera – „Koncert Trzech Tenorów” już niebawem!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj