Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

0
4

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza X edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które do dnia 16 marca 2012r. zgłoszą chęć uczestnictwa na formularzu dostępnym w PT KRU Łosicach, a także w każdej jednostce organizacyjnej KRUS i w siedzibach Współorganizatorów .
Gospodarstwa zgłoszone do konkursu zostaną ocenione m.in. pod kątem ładu i porządku w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stanu budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenia maszyn i urządzeń, warunków obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stanu środków ochrony osobistej i odzieży roboczej.

Reklama

Konkurs składa się z trzech etapów: regionalnego, wojewódzkiego i centralnego.

Na laureatów wszystkich etapów czekają nagrody.

PT KRUS w Łosicach

ul. Kilińskiego 6

tel. (83) 357 28 60

Żródło: powiat.losice.pl

Reklama
Poprzedni artykułUroczyste otwarcie zmodernizowanej ulicy Błonie
Następny artykułII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci organizowanego przez KRUS