Już wkrótce całkowita metamorfoza biblioteki

3
422

Blisko 1,7 mln zł Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wyda na kompleksową modernizację obiektu. Planowana inwestycja otrzymała 1.169.940 zł w ramach priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” realizowanego przez Instytut Książki, natomiast pozostałe 550.560 zł zabezpieczyła gmina jako wymagany wkład własny. – Bardzo się cieszymy, że w naszej bibliotece już wkrótce zagości nowa jakość – mówi Dorota Kozłowska, dyrektorka ŁDK.  

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, priorytet „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” placówki mogły ubiegać się  o  dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji obiektów bibliotecznych wraz z jego wyposażeniem. Celem wspomnianego priorytetu było wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych.

Reklama

Wniosek złożony przez miejscowy ośrodek kultury pn. „Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Łosickiego Domu Kultury” uzyskał pozytywną opinię Instytutu Książki realizującego konkurs w ramach priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Pomysł został bardzo wysoko oceniony i zajął ostatecznie 5 miejsce na liście rankingowej, tym samym placówce przyznano 100% wnioskowanej kwoty potrzebnej do zrealizowania zadania. Zgodnie z planem pieniądze pozwolą na całkowitą metamorfozę budynku biblioteki – książnica ma szansę stać się nowoczesnym centrum integracji społeczności lokalnej poprzez dostosowanie sprzętu, wyposażenia i bazy lokalowej do zmieniających się potrzeb i standardów.

– Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Instytutu Książki i funduszom zabezpieczonym przez gminę na wkład własny, przeprowadzimy kompleksową modernizację wnętrza budynku. Najważniejszą częścią realizacji projektu będzie dostosowanie poddasza do potrzeb biblioteki – gdzie zaplanowano nowoczesną czytelnię oraz salonik literacki – a także dostosowanie budynku do obsługi osób niepełnosprawnych. W planach mamy też zakup i wymianę wyposażenia biblioteki, tak by zapewnić najwyższy standard obsługi użytkowników, oraz stworzyć miejsce przyjazne mieszkańcom. Bardzo się cieszymy, że w naszej bibliotece już wkrótce zagości nowa jakość – mówi Dorota Kozłowska, dyrektorka ŁDK.

Biblioteczny projekt zostanie zrealizowany do końca przyszłego roku – Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeśli nie napotkamy nieprzewidzianych okoliczności, już w przyszłym roku zaprosimy naszych czytelników do nowoczesnej, przyjaznej biblioteki w której z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie – dodaje dyrektorka ŁDK.

Warto wspomnieć, że obecny budynek biblioteki w latach 60’ XX wieku pełnił rolę siedziby Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, dopiero później budynek przekazano na potrzeby biblioteki. Natomiast pierwszy poważniejszy remont  przeprowadzono w  2014 roku. Wymieniono wówczas stolarkę okienną, dach i elewację. Nie udało się natomiast pozyskać wtedy środków na modernizację wnętrza biblioteki, pomimo, że kilkakrotnie składano wnioski w ramach różnych naborów konkursowych na dotację zadań bibliotecznych. Dopiero tegoroczny priorytet „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” dał placówce szansę na zgromadzenie potrzebnych na tę inwestycję funduszy.

– Realizacja projektu zwiększy zarówno atrakcyjność świadczonych w naszej placówce usług, jak i pozytywnie wpłynie na rozwój kompetencji społecznych, kulturowych i czytelniczych mieszkańców. Dzięki odpowiedniej aranżacji przestrzeni i wyposażenia biblioteki, staniemy się nie tylko nowoczesnym i atrakcyjnym miejscem dla miłośników czytania i książek, ale mamy też szansę stać się ośrodkiem integracji społecznej i kulturalnej – cieszy się kierownik MGBP, Cezary Chemycz.

Projekt przebudowy placówki uzyskał już aprobatę konserwatora zabytków – jego podpis był wymagany bowiem obiekt znajduje się w strefie konserwatorskiej. Całość metamorfozy wnętrza biblioteki została oparta na zbliżonych do oryginalnych rozwiązaniach architektonicznych.

– Postawiliśmy na minimalizm – drewno i szkło, by zachować oryginalny charakter wnętrz. Chcemy stworzyć tu ciepłą, przytulną i bezpieczną przestrzeń z której mieszkańcy z przyjemnością będą korzystać zarówno w celach czytelniczych, edukacyjnych, jak i kulturalnych. Liczymy, że uda się nam zorganizować tu też przyjazne miejsce dla integracji społecznej – wyjawiła Dorota Kozłowska.

Dyrektorka zdradziła, że projekt obejmuje też budowę tarasu z tyłu budynku oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych – To będzie spektakularna metamorfoza, na którą już od dawna czekają przede wszystkim nasi czytelnicy i wszyscy mieszkańcy – dodała.

Zadanie pn. „Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Łosickiego Domu Kultury” zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Uzyskano dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 1.169.940,00 zł.

Fot i wizualizacja ŁDK

Reklama
Poprzedni artykułKaruzela i kolorowe kramy
Następny artykułLikwidacja punktów kasowych w urzędach skarbowych woj. mazowieckiego.

3 KOMENTARZE

    • Dzięki Pani Dyrektor ŁDK i jej pracownikom, którzy przygotowali wniosek oraz dzięki burmistrzowi Łosic i radnym gminnym którzy przeznaczyli na ten cel środki z gminnego budżetu oraz lobbowali na rzecz wniosku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.