Znaleziono niewybuchy

2
10

Roman Kasprowicz, Podinspektor ds. obronnych, Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łosicach poinformował, że “podczas prowadzonej ekshumacji dwóch żołnierzy niemieckich w lesie Patków Prusy przez archeologa na zlecenie fundacji „PAMIEĆ” w dniu 28.09.2018 r. w jamie grobowej poza szczątkami żołnierzy poległych w 1944 r. znajdował się niemiecki granat zaczepny wzoru z 1939 r. ‘’Eihandgranat 39’’ w ilości 1 sztuka. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych przez patrol policji. Jednocześnie Dyżurny KP Policji w Łosicach przyjął zgłoszenie od rolnika o wyoraniu podczas prac polowych na polu w miejscowości Woźniki w rejonie lasu ,,Dębinka’’ przedmiotu wskazującego na pocisk artyleryjski.

Pirotechnik KP Policji w Łosicach wraz z podinspektorem ds. obronnych, obrony cywilnej Starostwa Powiatowego w Łosicach potwierdzili, że jest to uzbrojony pocisk artyleryjski o długości 30 cm i średnicy około 10 cm. Miejsca odnalezionych niewybuchów zostały zabezpieczone do czasu przyjazdu 17 Patrolu Rozminowania 1 Brygady Pancernej w Wesołej.

W dniu 29.09.2018 r. 17 Patrol Rozminowania, znalezione niewybuchy, przemieścił specjalistycznym pojazdem na teren poligonu w Wesołej i dokonał zniszczenia przez wysadzenie za pomocą materiałów wybuchowych.

W związku z powyższym apelujemy o zwracanie uwagi w czasie prowadzonych prac polowych, budowlanych i grzybobrania na znajdujące się przedmioty, które mogą stanowić przedmioty niebezpieczne. Za przedmioty niebezpieczne uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które mając właściwości łatwopalne, żrące, trujące grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą).

Zaliczyć do nich można:

  • płyn łatwopalny, żrący i trujący,
  • zawartość butli stalowych, gaśnic,
  • resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp.

Materiałów tych prosimy o nie dotykanie oraz natychmiastowe przekazanie informacji do Policji lub na ogólnopolski telefon alarmowy 112.

najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
poldek
Gość
poldek

zap nie takie rzeczy rozbrajał tylko trza mu dac na jabola bo tak mu sie rence trzenso

poldek
Gość
poldek

Zap