Zmiany w gospodarce odpadami – Informacja dla mieszkańców

6
1205

6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) na podstawie, których dokonano zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.( t.j. Dz.U. 2019, poz. 2028).

 • Od 1 stycznia 2020 roku zwalnia się z obowiązku posiadania brązowego pojemnika
  zwolnieni będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający przydomowy kompostownik. W przypadku posiadania kompostownika, właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie będzie mógł wystawiać pojemnika brązowego służącego do gromadzenia BIODPADÓW.
 • Odbiór  odpadów „BIO” odbywać się będzie przez cały rok zgodnie z harmonogramem.  
 • Bezwzględna segregacja odpadów.
  Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości czterokrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez Zarząd Związku.
 • W roku 2020 (po wejściu w życie nowej deklaracji) osoby posiadające kompostowniki otrzymają ulgę w wysokości opłaty. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli.

Obowiązek złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dni od zamieszkania. Zmiany deklaracji należy dokonywać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca – ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 • Wpłaty należy dokonywać do końca miesiąca na indywidualne konto
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) służy tylko dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Odpady przyjmowane są zgodnie z obowiązującym regulaminem. Od 1 stycznia 2020 roku w PSZOK przyjmowane będą tzw. odpady medyczne z gospodarstw domowych,  powstające w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji (mieszkaniec samodzielnie wykonuje sobie iniekcje np. z insuliny, heparyny) oraz tzw. paski z prowadzenia monitoringu substancji we krwi.

Podwyżki cen za wywóz odpadów to konieczność. Jest to skutek zmian przepisów w tym zakresie wprowadzonych na poziomie ogólnopolskim.

Źródło: UMiG Łosice

6 KOMENTARZE

 1. Pięknie to brzmi – konieczność podwyżki – tylko jako emeryt nie mam możliwości zwiększenia mojego dochodu, a każdy mi mówi że musi podwyższyć podatek, różnego rodzaju opłaty, dopłaty itd. Ja mam szukać oszczędności u siebie a Gmina nie musi bo może podwyżki przerzucić na mieszkańca. Może Gmina też powinna szukać gdzie może niech wyłączy zbędne oświetlenie (nad zalewem świeci się całą noc ). Uważam że dobry gospodarz myśli także o mieszkańcach.

  • Panie Stefanie a na 13 emeryturę to jak Pan myśli rząd skąd pieniądze wziął?

   Gmina jakby nie szukała oszczędności to by Pan za śmieci nie płacił 15 (segregowane) i 26 (za brak segregacji) tylko jak np. w Garwolinie 26 (za segregowane) i 78 (brak segregacji). W Łochowie, gmina miejsko-wiejska i wielkościowo podobna do naszej już w 2019 r. płaciło się 13 (segr.) i 26(niesegr.) zł.

   • Panie Januszu to ja muszę szukać oszczędności u siebie bo nie mogę powiedzieć że podwyższam sobie emeryturę o tyle to a tyle, a gmina i rząd może zwiększyć podatki i parapodatki, a trzynastka, jak sama nazwa mówi, to jest trzynasta emerytura a mnie dodatek do niej. Bierze się z mniejszego wskaźnika waloryzacji, nik tu nie d a j e.

  • Taka polityka Panie Stefanie. Rząd stawia przed samorządami nowe zadania nie dając środków na ich realizację. Ci nie mają kasy więc ich koszty przerzucają na mieszkańców. Tak jak przedsiębiorcy nowe podatki nakładane przez ustawodawcę przerzucają na konsumenta. Dlatego drożeje wszystko. Rząd, aby spełnić obiecanki obciąża całe społeczeństwo (35 nowych podatków) więc drożeje wszystko, a znaczna część beneficjentów programów socjalnych nawet się nie pochyliła nad faktem, że np. dostaję 500 ale miesięcznie moje koszty wzrosły o 800 zł. Gdyby polskie rządy podejmowały takie działania jak np. rząd w Szwajcarii i nie wydurniałyby się z absurdalnymi obietnicami, to w tym samym sklepie, croissant, który w 2000 r kosztował np. 1 CHF, w 2020 nadal by kosztował 1CHF. To jest możliwe, ale w naszym pięknym kraju ani rządy, ani obywatele do tego nie dorosły.

 2. W informacji jest błąd. Merytoryczny i to dość istotny. Tak to jest jak się robi “kopiuj, wklej”

  • Przecież to informacja na podstawie ustawy obowiązującej w całym kraju. Więc zapisy też są ogólno obowiązujące dla wszystkich gmin w Polsce.

   Reasumując, nie widzę tu błędu który by zmieniał sens nowych zasad gospodarowania odpadami.

Comments are closed.