“Ziemia Najbliższa”

0
3

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w 22. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romualda III Mikoszewskiego ph. „Ziemia najbliższa”. Prace konkursowe można składać do 31 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).