„Zdejmowanie obrazów z natury”

0
7

Gdy „na całej połaci – śnieg” leżał, grupa uczniów ze szkoły w Platerowie pod kierunkiem artysty Daniela Ludwiczuka i pod opieką nauczycieli i przedstawicieli Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego  „Mężenin”: Bożeny Niedziółki i Grzegorza Szymanka zawiesiła „w Lipnie  przy kapliczce, na drzewie w parku w Mężeninie oraz pod szkołą i na cmentarzu w Ruskowie” aparaty fotograficzne camera obscura, realizując w ten sposób element projektu „Jaki znak twój?” (Fundacja Banku Zachodniego WBK, Konkurs Bank Ambitnej Młodzieży).

A kiedy „zapachniało, zajaśniało” wiosną, specjalista w dziedzinie solarigrafii, Daniel Ludwiczuk zarządził aparatów zdejmowanie. Ku zadziwieniu uczestników projektu – kilku urządzeń brakowało… Siła wiatru czy ingerencja ludzka to sprawiła?

Mimo drobnych ubytków, zebrano pokaźny materiał fotograficzny. Trwają prace nad wywołaniem i  obróbką zdjęć.

A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk