XVIII Spotkania Regionalne

0
280

Tematem przewodnim tegorocznych XVIII Spotkań Regionalnych były przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym i późnym średniowieczu. Uroczystość była też okazją do wręczenia plakiet honorowych “Zasłużony dla Ziemi Łosickiej” przyznawanych przez kapitułę powołaną przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łosickiej.

Sesję naukową dedykowano pamięci Józefa Mikulskiego – badacza i odkrywcy archeologicznego dziedzictwa kulturowego Ziemi Siedleckiej. W ramach wydarzenia uczestnicy mieli okazję posłuchać wykładu Andrzeja Buczyło i Jarosława Zawadzkiego – autorów książki pt. Przywileje królewskiego miasta Łosic 1505-1779. Na temat rozmieszczenia grodzisk ziemi siedleckiej, podsumowując archeologiczny dorobek naukowy Józefa Mikulskiego mówiła Katarzyna Skrzyńska. Tematem wystąpienia Joanny Kalagi była kwestia grzebania zmarłych we wczesnym średniowieczu, a na temat historii Ziemi Łosickej w tym okresie opowiedział Tomasz Dobrowolski. Zygmunt Gałecki podjął się wyjaśnienia średniowiecznych nazwy miejscowości na pograniczu polsko-ruskim i polsko-litewskim, natomiast Bożena Bryńczak przybliżyła historię  Grodziska w Dzięciołach ukazując jego kontekst osadniczy. Na temat archeologii w kontekście Łosic mówił  Mieczysław Bienia, a o rodzajach badań opowiedział Miron Bogacki, który przybliżył fotografię lotniczą, oraz Wiesław Małkowski, który mówił o badaniach nieinwazyjnych grodziska w Dzięciołach. Ostatnie wystąpienie należało do Agnieszki Martyniuk-Drobysz, która  zaprezentowała wykład na temat ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w powiecie łosickim.

Wydarzenie było też okazją do wręczenia plakiet honorowych “Zasłużony dla Ziemi Łosickiej” przyznawanych przez kapitułę powołaną przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łosickiej. Honorowe wyróżnienie otrzymali: Marian Czmoch, Marianna Demianiuk, Mirosław Odoszewski i Agata Wasilewska.

Spotkania Regionalne to inicjatywa ŁDK, burmistrza miasta i gminy, Instytutu Archeologii i Etnologii Państwowej Akademii Nauk oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej i I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach.