W 77 rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, delegacja żołnierzy z 53 batalionu lekkiej piechoty z Siedlec, 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Łosicach oddali hołd żołnierzom Armii Krajowej z 34 Oddziału Partyzanckiego mjr. „Zenona” Stefana Wyrzykowskiego pod pomnikiem w miejscowości Jeziory.

Walka o niepodległą Polskę była celem życiowym żołnierzy Armii Krajowej, a Bóg i Honor to najważniejsze wartości jakie wyznawali. Nic więc dziwnego, że w 77 rocznicę powstania AK pod pomnikiem upamiętniającym walki wyzwoleńcze oddziału mjr „Zenona”, delegacja żołnierzy z 53 batalionu lekkiej piechoty z Siedlec 5 MBOT oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Łosicach oddali hołd żołnierzom walczącym w strukturach Armii Krajowej. Wydarzenie miało upamiętnić walkę, męstwo i odwagę żołnierzy oddziału mjr „Zenona”. – Oddział prowadził wiele walk i działań dywersyjnych wymierzonych przeciwko okupantowi – mówił  Roman Kasprowicz, Podinspektor ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Łosicach. -Ostatnie bitwy oddziału ,,Zenona’’ z wojskami niemieckimi to zwycięskie walki o wyzwolenie Białej Podlaskiej i Międzyrzeca Podlaskiego – dodał.