Trwa szacowanie strat po intensywnych opadach gradu w Gminie Platerów

Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki poinformował Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łosicach o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci intensywnych opadów gradu, które spowodowały straty w uprawach. Jak poinformował nas  Roman Kasprowicz Podinspektor ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Łosicach, że obecnie “Trwa szacowanie strat, natomiast z innych gmin nie otrzymaliśmy do chwili obecnej żadnej informacji o wyrządzonych szkodach.”

Zdjęcia wykonał: Tomasz Kasprowicz, Inspektor ds. informatyki, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w gminie Platerów