„Sztuka komunikacji”

Do spotkania młodzieży polskiej z Platerowa i ukraińskiej z Małej Biłozierki dojdzie pod koniec października we Lwowie w ramach projektu „Sztuka komunikacji”, realizowanego przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Ekologiczne „Mężenin” w partnerstwie ze szkołą „Diwoswit” na Ukrainie.

Przez siedem dni młodzież polsko-ukraińska będzie uczestniczyła w warsztatach z psychologiem i akcjach Street Art  z artystą, mających rozwinąć umiejętności komunikacyjne i myślenie twórcze. Wyzwaniem będzie praca w grupach zróżnicowanych narodowościowo i wiekowo oraz  skuteczna komunikacja.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

M.D.
A.Z.Z.
fot. D. Ludwiczuk, A.Z.Z.