Spotkanie wojewody mazowieckiego z przedstawicielami zakładów przetwórstwa mięsa

0
0

Na prośbę rolników zaniepokojonych włączeniem powiatu łosickiego do strefy buforowej z powodu wykrycia w województwie podlaskim przypadków ASF, w mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano spotkanie wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego z przedstawicielami zakładów przetwórstwa mięsa na Mazowszu. Spotkanie to zostało zaproponowane podczas spotkania wojewody z hodowcami trzody chlewnej w Łosicach. W spotkaniu udział wzięli Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki oraz wicewojewodowie podlaski, Wojciech Dzierzgowski oraz lubelski, Marian Starownik, Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Jarosław Naze, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Paweł Jakubczak, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Czesław Giziński, starosta łosicki oraz przedstawiciele zakładów mięsnych.

Według założeń dotyczących wprowadzenia na naszym terenie strefy buforowej wieprzowina z tego obszaru nie może być eksportowana do krajów Unii Europejskiej oraz nie może być przedmiotem handlu wewnątrz wspólnotowego. Istnieje jedynie możliwość sprzedaży jej na terenie Polski, ale po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii. W utworzonej strefie buforowej zakazany jest również ubój na cele gospodarcze. Na terenie powiatu obowiązują dodatkowe środki ostrożności. Zakazuje się m.in.: prowadzenia targów, wystaw, pokazów trzody chlewnej, urządzania polowań oraz odłowów bez zgody powiatowego lekarza weterynarii. Ponadto świnie transportowane do rzeźni muszą mieć wystawione świadectwa zdrowia. Każdy przypadek padnięcia świni należy zgłosić niezwłocznie do powiatowego lekarza weterynarii. Rozporządzenie reguluje także kwestie dotyczące środków prewencyjnych podejmowanych w gospodarstwach rolnych. Według szacunków na terenie naszego powiatu produkcja żywca wieprzowego sięga nawet 120 tys. sztuk zwierząt.

Jak podaje portal e-Ostrołęka “Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odniósł się m.in. do sprawy dopłat z Unii Europejskiej do prywatnego przechowywania półtusz wieprzowych oraz funduszy rezerwowych na częściowe pokrycie strat dla producentów trzody chlewnej ze strefy. Rozmawiano także o możliwości udostępnienia środków na rozpoczęcie zdejmowania nadwyżek trzody chlewnej za sprawą Agencji Rezerw Materiałowych. Przedstawiciele producentów trzody chlewnej, przetwórców i eksporterów zwrócili natomiast uwagę na problemy wynikające m.in. z konieczności specjalnego oznakowania towaru pochodzącego z tusz z terenu buforowego. Mimo, że mięso jest zdrowe, oznakowanie może powodować, że będzie mniej chętnie nabywane przez przetwórców. Obawy budzi też utrata praw eksportowych z powodu wymaganej segregacji i izolacji tusz z terenu buforowego, od tych pozyskiwanych z reszty kraju.”

Główny Lekarza Weterynarii kilkakrotnie podkreślał, że  trzoda chlewna w strefie buforowej wolna jest od wirusa. Nie stwierdzono go podczas badań i testów prowadzonych na zwierzętach. Jednak w związku z utworzeniem strefy buforowej obrót mięsem musi odbywać się pod ścisłą kontrolą inspekcji weterynaryjnej przy zachowaniu środków ostrożności.