Spotkanie autorskie „Książka łączy pokolenia”

0
52

Wspólne czytanie zacieśnia więź uczuciową między dziećmi, rodzicami i dziadkami. Młody człowiek uczy się rozpoznawania i nazywania emocji, rozwija słownictwo, uwrażliwia się na obraz, poszerza wiedzę o świecie, kształtuje wyobraźnię, “oswaja” lęki, otrzymuje wzór do naśladowania, dowiaduje się jak rozwiązywać problemy z wyeliminowaniem zachowań agresywnych oraz poznaje sposoby samokontroli własnego zachowania. O tym między innymi będzie opowiadać dr Wanda Matras-Mastalerz podczas swego spotkania autorskiego pt. „Książka łączy pokolenia”, na które zapraszają Łosicki Dom Kultury oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach.

Wanda Matras-Mastalerz jest adiunktem w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Pełni funkcję prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, jest także kierownikiem Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie oraz kierownikiem kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii.

Jest znana jako autorka książek multisensorycznych (dotykowych) do czytania zmysłami oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Literatura stwarza przestrzeń do dialogu z samym sobą i z drugim człowiekiem, a czytanie kieruje każdego czytelnika w stronę nieustannego rozwoju. W przekonaniu o wartości czytania pragnę zaprosić na spotkanie, którego celem będzie zaprezentowanie książek dla różnych grup wiekowych, służących zabawie, edukacji, wychowaniu i terapii. Na przełomie XIX i XX wieku Henryk Sienkiewicz napisał: „Kto weźmie książkę do ręki, albo się czegoś nauczy, albo się ubawi, albo zaśnie, w każdym przypadku skorzysta!” – zaprasza dr Wanda Matras-Mastalerz. Podczas spotkania autorskiego zostaną przedstawione różne formy atrakcyjnych wizualnie i treściowo książek dotykowych, obrazkowych, multisensorycznych, w formie kart narracyjnych kamishibai, książek wzbogaconych o ruchome elementy oraz literatury psychoedukacyjnej, psychoterapeutycznej i relaksacyjnej. Rodzicom i opiekunom zostaną zaprezentowane ponadto przykłady różnych zabaw i ćwiczeń kreatywnych z książką.

Spotkanie autorskie odbędzie się w formie on-line w piątek, 18 grudnia od godz. 18.00. Link do transmisji będzie dostępny na stronie internetowej: www.biblosice.wordpress.com oraz na profilach na Facebooku: www.facebook.com/ldklosice i www.facebook.com/mgbplosice .

Spotkanie autorskie odbędzie się w ramach zadania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łosicach pt. „Książka – Twój – Nasz Przyjaciel“, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Promocja czytelnictwa.

KGn

Reklama